Tanácsadás etikai szabályai

etikai szabalyok

 1. Pontosítatlan képletből nem dolgozom. Tanácsadásom csak akkor minősül személyesnek és egyénre szabottnak, ha az a korrigált születési időre felállított képleten alapul.
 2. Tanácsadást csak felkérésre vállalok.
 3. Ismereteimet csak akkor és oly módon használom, ha azzal semmilyen módon nem ártok másoknak.
 4. Tartózkodom a jóslástól, hitegetéstől, felelőtlen vagy fatalista kijelentésektől.
 5. Törekszem a lelkiismeretes és korrekt munkára, az érthető, egyértelmű kifejezésmódra, az általánosítást kerülöm.
 6. Célom, hogy a hozzám fordulót önismeretében és fejlődésében segítsem.
 7. Tisztelem minden embertársam szabad akaratát, elhatározását, önállóságát, tartózkodom attól, hogy bárki életébe beavatkozzak.
 8. A hozzám fordulót olyan partnernek tekintem, aki tisztában van azzal, hogy saját életéért és döntéseiért felelősséget vállalni képes.
 9. A hozzám forduló adatait és velem megosztott információit megőrzöm, azt harmadik félnek ki nem szolgáltatom. Személyes képletéről kizárólag csak a hozzájárulásával oszthatok meg információkat.
 10. Harmadik fél képletéről – annak beleegyezése, tudomása vagy részvétele nélkül – nem nyilatkozom.
 11. Halál körülményeiről, időpontjáról, helyéről semmilyen körülmény között nem áll módomban információt adni.
 12. Tanácsadásom során, publikációimban tiszteletben tartom a hatályos törvényeket és a spirituális etikát.