GYIK

gyik

 

 

1. Mennyire lehet pontos egy asztrológiai elemzés, ha nem tudjuk percre pontosan a születési időnket?

Semennyire, azon alapszik, lényegében minden a születési óra és percnek a függvénye. Az asztrológiai elemzés egy grafikus ábrán alapul (az asztrológia ezt nevezi horoszkópnak, és nem a csillagjegyet, mint a laikusok), amely a születési óra és percedre vetítve készül el, - azaz a dátum nem elég - és világra jöveteled percét tekinti kezdő időpontnak. A horoszkópnak nevezett grafikus ábra lényegében egy kimerevített pillanatkép az égboltról, amely születésed percében rögzíti a bolygók egymáshoz viszonyított helyzetét. Az asztrológus ebből az ábrából indul ki, ez az asztrológiai elemzés alapja. Születésed pontos órája és perce határozza meg az Aszcendensedet, olykor a nap -és holdjegyedet is csak ennek ismeretében pontosíthatod, főleg ha ezek jegyváltása körüli időpontban születtél. Sokan nem tudják, de pár perc eltérés is elegendő ahhoz, hogy változzon az aszcendens jegye, vagy magának az ábrának az egésze, a planéták közötti fényszögek, amelyek bizony módosíthatnak sokat a jellemrajzon, így a pontos időnek nagy szerepe van az asztrológiában. Szűk időkeretek ismeretében és életesemények megadásával lehetőség van a születési pontos idő meghatározására. Ha valaki a képletéből nem ismer magára, annak könnyen az lehet az oka, hogy a megadott/általa ismertnek vélt születési idő, vagy napszak pontatlan volt.

2. Horoszkópot meg lehet változtatni?

Nem, mivel ez nem kívánságműsor, tippelgetés, vagy szimpátia kérdése - azaz, hogy ki mit érez saját belátása szerint magára/magához illőnek. A horoszkóp egy grafikus ábra, amelynek mindig a pontos születési órára és percre, a születés helyének földrajzi koordinátáira kell elkészülnie ahhoz, hogy személyre szóló, pontos és hiteles lehessen. Az, hogy hol születtél és mikor,  - méghozzá óra és percre - az fix időpont, és az ezen alapuló ábra is fix rajzolatú, azaz nem válaszható vagy változtatható tetszés szerint.

A horoszkóp alatt nem a csillagjegyeket érti az asztrológia. Ez egy olyan masszív tévedés, amely a bulváron/magazinhoroszkópokon alapul. Egyetlen ember sem jellemezhető teljeskörűen pusztán az alapján, hogy melyik jegy előterében járt a Nap a születése napján. A személyre szóló horoszkóp már pontosabb és egyénibb: a születés percére készül - nem dátumra - és nemcsak a napjegyedből áll, hanem ezen kívül még kilenc másik planétából, amelyek mindegyike más más tulajdonságodra vonatkozik. Az átfogó és személyedre vonatkozó jellemrajzhoz az összes planétát és fényszögeit vizsgálni kell, mert a kizárólag rád jellemző, egyéni vonásaid csak így tárulhatnak fel. Hidd el, a nap(csillag)jegyed jellemző eltörpülnek amellett, amelyet ki lehet olvasni abból az összetett grafikus ábrából (horoszkópból), amely a születési pontosidődre készül. Ebből már jobban magadra ismersz, mert személyesebb információkat szolgáltat rólad, mint amit a csillagjegyedről olvastál korábban.

3. Többször kerültem már halálközeli állapotba, élesztettek újra. Ez járhat azzal, hogy más lett például az aszcendensem?

Sokak számára második vagy sokadik születésnapot jelent, amikor ismét esélyt kapnak életük folytatására. Az asztrológia azonban csak egy bizonyos napot, órát és percet vesz alapul, ez pedig megszületésünk és első lélegzetvételünk napja, órája és perce, amikor életünket - tartson az három hónapig vagy száz évig - elkezdtük ezen a világon. Újjáélesztéseid és azok dátumai ennek a földi létednek állomásai csupán, de személyes születési képletedet - leszületésed pillanatát - nem írják felül, nem módósítják azt, igy nem változik az aszcendensed sem. Azt gyanítom, hogy ilyen élményanyaggal erős 8. házas érdekeltséged lehet, ha ez mond így számodra valamit...

4. Mi az az aszcendens?

A horoszkópábrád kezdőpontja, magyarul felkelő jegy. Az az állatövi jegy, amely születésed pillanatában a keleti horizonton felkelőben van. Születésed percétől függ, ha nem tudod, akkor az aszcendensedet sem azonosíthatod be pontosan! A születési perc határozza meg, hogy az aszcendens melyik jegybe, és annak hányadik fokára esik. A pontos aszcendens és az aszcendenst érő fényszögek, a vele esetleg együttálló planéták is tartalmazhatnak információkat rólad: ahogy a világban megjelensz és ahhoz viszonyulsz, fellépésed, temperamentumod, habitusod, a külvilágra való reagálási módjaid, hozzáállásod, amelyek révén másokban az első benyomásokat kelted magadról. Az aszcendens, a rá vetülő fényszögek, a hozzá szoros közelségben álló planéták olykor hordozhatnak utalást külső vonásaidra, jellegzetességeidre is.

5. Nem értem mi a különbség asztrológia és horoszkóp között.

Az asztrológia egy ősi szimbólumrendszer, ezoterikus tan  és szellemi irányzat. A horoszkóp pedig az az eszköz, amellyel az asztrológia dolgozik. A közhiedelemmel ellentétben a horoszkóp nem szöveg és nem is azonos fogalom a csillagjeggyel. A szaknyelv horoszkóp alatt azt a kör alakú, grafikus ábrát érti, amely vizuálisan - mint egy pillanatkép - ábrázolja az égbolton a planéták helyzetét az adott földrajzi helyről, órában és percben a földről nézve. (születési hely, év, hónap, nap, óra és perc)

6. Melyik személyre szabott horoszkópot kell néznem, ha átfogó személyiség leírást szeretnék magamról?

Nincs olyan, hogy melyik. Személyre szabott - egyedi - horoszkóp csak egy van: az, amelyik a percpontos születési idődre és a születési helyedre került felállításra. (hely, év, hó, nap, óra, perc).  Az újsághoroszkópok, napjegyhoroszkópok, csak a születési dátum alapján - pontosítatlan óra és perc nélkül - felállított horoszkópok nem tekinthetők egyedinek, személyre szólónak, így bármiféle elemzésre, személyiségleírásra, vagy előrejelzésre alkalmatlanok.

7. Nem akkor születtem, amikorra vártak, mert három héttel korábban jöttem a világra. A várt időpontra vonatkozó horoszkópomat viszont jobban magamra illőnek érzem; lehetséges ilyen? A koraszülés ennyire befolyásolhatja a horoszkópomat?

A horoszkópodat a születési időd határozza meg. Mindenki akkor születik, amikor annak eljön az ideje - és nem feltétlenül akkor, amikorra ki van írva. A születési horoszkópod minden esetben arra az időpontra - dátumra, órára és percre - kerül felállításra, amikor világra jöttél, ebből a szempontból teljesen jelentőségét veszíti, hogy mikorra is vártak. Azt gyanítom, hogy horoszkóp alatt kizárólag a nap/csillagjegyedet érted és ez alapján keresel ismérveket önmagaddal kapcsolatban. A napjegyed ismerned nem elég; ez csak kevés információval szolgálhat rólad. A percpontos születési idődre felállított horoszkóp ennél jóval összetettebb, mivel összesen 10 planéta - nem egyedül a Nap - helyzetét és egymással való kapcsolatát vizsgálja, és ezekből von le következtetést jellemvonásaidról. Ez már jóval pontosabb, átfogóbb és részletesebb személyiségrajzot eredményez, amely messze meghaladja a napjegy horoszkópok általánosításait. Hidd el, bepontosított születési ábrád elemzése során már jobban magadra ismersz!

8. Tanácsadásra elkísérhet a barátnőm/barátom/tesóm?

Az asztrológiai tanácsadás egy önismereti beszélgetés, rólad és személy szerint Neked szól, csak rád tartozik és másra nem. Az asztrológusnak titoktartási és adatbiztonsági kötelezettsége van, így a legcsekélyebb esélye annak, hogy rólad személyes információk szivárogjanak ki csak a négyszemközti konzultáció keretében biztosítható. Másfelől tanácsadás során olyan dolgok, témák vagy problémák is előkerülhetnek, amelyeket fontos lenne letisztázni, de más előtt nem szívesen beszélnél róla, tehát gátolna benne egy harmadik személy jelenléte, és ez is a négyszemközti tanácsadás mellett szól.

9. Nagykorú gyermekemnek szeretnék elemzést kérni, ha lehetséges..

Nem lehetséges. A 18. életévét betöltöttek felnőttnek számítanak, tehát elemzés elkészítését csak személyre szólóan neki, az ő döntésének értelmében és csak az ő felkérésére vállalhatok el.

10. Pályaválasztás előtt állunk a 13 éves lányunkkal, és érdekelne bennünket az asztrológia ebben milyen támpontokkal szolgálhatna számunkra? Ilyenkor hogyan zajlik a tanácsadás? Szükséges, hogy valamelyikünk jelen legyen?

Igen, adhat támpontokat a pályaválasztáshoz, a gyermek adottságainak és irányultságának figyelembe vételével. Valamelyik szülő jelenléte 14 éves korig szükséges, 18. életévig pedig ajánlott.

11. Érdekelne a tanácsadás, mert kíváncsi vagyok, vajon mit mond rólam a horoszkópom. Ugyanakkor félek is, hogy valami rosszat hallok magamról, vagy a jövőmről, ettől pedig szorongok. Nem tudom, mi is lehetne a jó megoldás..

A jövőd nincs előre megírva, annak alakítása javarészt a te kezedben van. Az asztrológia pedig - a közvélekedéssel ellentétben - nem jóslás, hanem egy önismereti, önfeltáró beszélgetés, amely abban segíthet, hogy önmagadat megismerd és tudatosabban, saját személyiségeddel összhangban, saját magad hozz döntéseket, amelyekkel sorsod alakítod. Erősségeidet és gyengeségeidet is ismerned kell, ez utóbbiakat azért, mert sebezhetővé tesznek, akadályozhatnak valamiben, és dolgoznod kell azon, hogy ez tovább ne így legyen. Az asztrológusnak nem az a feladata, hogy arcodba nyomja a hibáidat, kioktasson, lehurrogjon vagy ítélkezzen feletted, ígérgessen felelőtlenül vagy hitegessen valami jövőbeni széppel. Az asztrológusnak arra kell törekednie, hogy veled összhangban keressen megoldásokat, alternatívákat a lehetséges problémáid, nehézségeid leküzdésére. Ez csak úgy lehetséges, ha nem tagadásban élsz: azaz tudsz a problémák létéről és ezekben szerepedet nem zárod ki, de azon vagy, hogy változtass a helyzeten. Azt javaslom, hogy amíg nem vagy képes vagy egyenesen kerülöd a szembesülést kevésbé előnyös tulajdonságaiddal, addig ne erőltesd a tanácsadást...

12. Tudom az aszcendensem, ismerem a Nap - és a Holdjegyem, de az asztrológus ezek alapján mégsem volt hajlandó jellemzést adni rólam. Van olyan, hogy egy asztrológus visszautasítson egy felkérést?

Teljesen érthető, hogy miért utasított el. Az általad felsorolt ismérvek alapján - aszcendens, nap -és holdjegy - ugyanis senkiről sem lehet átfogó és helyes jellemzést készíteni, ennyi ugyanis nem elég. Az asztrológus nem bemondásra dolgozik, hanem az óra és percpontosságú születési idődre felállított horoszkóp(ábra) egészének az értelemzéséből. A pontos születési idő nagyon fontos, ez teszi ugyanis személyre szólóvá, egyedivé a horoszkópod. Ez határozza meg az aszcendensed, saját születési ábrád kezdőpontját, és mint ilyen, születési képleted egészét is, az erre alapuló jellemzést érezheted igazából magadra illőnek és hitelesnek. Pontosítatlan horoszkópból értelmetlenség dolgozni, mert csak téves következtetések vonhatók le belőle, így lényegében semmire sem jó: sem a személyiség hiteles leírására (az ügyfél sosem fog benne magára ismerni, nem fogja hitelesnek találni), sem önismeretei beszélgetésekre, sem tendenciák felvázolására.

Saját pontos születési óra és percükkel sokan nincsennek tisztában, vagy ennek ismerete bizonytalan és ellenőrizetlen forrásból származik, így sokan rosszul tudják vagy csak tippelgetik az aszcendensüket. Laikusok kezében a kalkulátorok sem jelentenek nagy segítséget, mert nincsennek tisztában a különböző időzónák, vagy időszámítási módszerek (téli/nyári) okozta eltérésekkel, így tévesen határozzák meg, tévesen is tudják saját aszcendensüket. Ezeken a vélelmezett, pontatlan adatokon nem alapulhat semmiféle jellemzés. Egy képzett asztrológusnak pedig kötelessége meggyőződni a bemondott születési időpont helyességéről, még mielőtt bármiféle állítást megfogalmazna a képlet tulajdonosáról.

Abban az esetben, ha nem ismered még megközelítőleg sem a pontos születési idődet, akkor nyugodtan visszautasíthatja az asztrológus a "felkérésedet", mert nincs miből, mi alapján dolgoznia, horoszkópot készíteni (ábra!), személyiségrajzot vagy jellemzést adnia. Másfelől az általad pontosnak vélt időpontot is tudnia kell ellenőrízni, amihez az asztrológusnak életesemények dátumaira van szüksége. Amennyiben az életeseményeken alapuló korrekció nem erősíti meg az általad megadott időpontot, úgy azt pontatlannak/tévesnek kell tekinteni, amire megint nem lehet személyes születési horoszkópot, vagy bármiféle jellemzést készíteni. Amennyiben nem járulsz hozzá a pontosításhoz életesemények dátumaival, úgy megint csak akadályozod munkájában, azaz ismét okot adsz arra, hogy visszautasíthasson.

13. Lehete-e autodidakta módon, csak könyvekből megtanulni az asztrológiát profi szinten?

Körülbelül olyan hatékonysággal, mint zongorázni - útmutatás, kottaismeret, tanár, hangszer, gyakorlás nélkül. Profi szintre kizárólag asztrológiai témájú könyvek olvasgatásával sosem fogsz eljutni. A könyvek zöméből csak a legalapvetőbb ismeretekre tehetsz szert - jegyek, bolygók, házak, minőségek - amelyek elindulni segíthetnek ugyan, de mélyebb, specifikusabb ismeretekre, összefüggésekre, - analógiás gondolkodásra, fényszögek vagy direkciók értelmezésére, képlet pontosításra és hogyanjaira, módszereire, vagy a horoszkóp jelzéseinek átfogó kifejtésére - magyarán a gyakorlati alkalmazás lépéseire már nem nyújtanak lehetőséget. Azok a csekély számú asztrológiai könyvek, amelyek összetettebb, gyakorlatiasabb módon foglalkoznak az asztrológiai kérdésekkel, vagy konkrét példákon keresztül vezetik le az összefüggéseket, általában nehezen követhetők azok számára, akik nem rendelkeznek az ezek értelmezéséhez szükséges átfogó és stabil ismeretekkel. A válaszom: nem.

14. Szolár (éves) horoszkópot hogyan kell elkészíteni? Mit kell néznem, figyelembe vennem ahhoz, hogy saját magamnak összeállíthassak egy ilyen éves időtartamra vonatkozó horoszkópot?

A Szolár ( magyarul: Nap -visszatérés) horoszkópok születésnaptól - születésnapig terjedő, egy év időtartamra vonatkozó horoszkópábrák. Nagy vonalakban engednek következtetni azokra a formálódó lehetőségekre és kihívásokra, amelyek egy év viszonylatában a képlet tulajdonosának életében hangsúlyossá válhatnak. Azt azonban tudnod kell, hogy a szolár horoszkópok segédhoroszkópnak számítanak, amelyek a bepontosított születési horoszkópodból (abból a grafikus ábrából, amelyet az asztrológia radixnak nevez, és távolról sem azonos a csillagjegyeddel!) kerülnek levezetésre, és azzal is kell összevetni ahhoz, hogy jelzései értelmet kapjanak.

Amennyiben nem áll rendelkezésedre a pontos születési ábrád, nincs használható asztrológiai tudásod, sem asztrológiai szoftvered, amely segítségedre lehetne, úgy esélyed sincs, hogy érdemben boldogulj a két ábra összevetésével, és képes legyél helyesen értelmezni az abban látottakat. Összességében jóval bonyolultabb annál, hogy otthon, egyedül, előképzettség, esetleg a bepontosított születési horoszkópábrádat is nélkülözve érdemben boldogulj, és helyesen tudd felvázolni, értelmezni az előtted álló egy év fontosabb tendenciáit.

15. A születésnapom szerint én az új rendszerben a 13. csillagjegyben, a Kígyótartótartóban születtem, erre a csillagjegyre viszont sehol sem találok programot, kalkulátort vagy hiteles leírást. Ebben az esetben mi a teendő?

A Kígyótartó nem csillagjegy, csupán egy csillagkép az Ekliptika közelében! Nincs új rendszer, nincs 13., és 14. csillagjegy sem! Az történt, hogy hagytad magad átverni és bedőltél egy szenzációhajhász álhírnek! Csillagkép és csillagjegy nem azonos fogalom! A csillagképekből nem lesznek automatikusan csillagjegyek, a csillagjegyek pedig nem bemondásra "születnek" csak úgy; a számuk és kezdődátumaik pedig nem variálhatók tetszés szerint. Az állatövi jegyek (csillagjegyek) névadó csillagképeit az az égi sáv jelölte ki, amelyen a Nap haladni látszik éves útja során. Túl sok variáció nincs, hiszen éves útjának 12 hónapja alatt évezredek óta ugyanazon az égi pályán haladva, mindig ugyanakkor, ugyanannak a 12 csillagképnek az előterébe lépve kezdi meg egyenként 30 napos ciklusát a Nap. A Nap haladása által érintett 12 csillagképből születtet a 12 csillagjegy. (és nem több)

Az asztrológiai Évkör a természet ciklusát követi, és az évszakok változásával került összehangolásra több ezer évvel ezelőtt; ezekben játszik döntő szerepet a Nap, azaz éppen hol, melyik csillagkép előterébe lépve kezdi meg kb. egy hónapig tartó haladását éves útja során égi pályáján. A tropikus év 12 hónapja alatt az Ekliptika csillagképei közül csak az 12 kapott kiemelt szerepet (válhatott csillagjeggyé/állatövi jeggyé), amelyek előterébe lépve a Nap az újabb 30 napos stációjába kezdett. Az Évkör kezdőpontjának ősidők óta a tavaszi napéjegyenlőség időpontja számított, azaz március 21-e körüli napok valamelyike, amikori egyensúlyi állapotából kilépve a Nap már egyértelműen emelkedni látszik égi pályáján, amikortól hosszabbodnak a nappalok, melegedik az idő és beindul a vegetáció. Ez a nap a természet megújulásának, újabb egy évig tartó körforgásának,és egyben a csillagászati tavasznak is a kezdete, asztrológiai értelemben a mindenkori Tavaszpont, ami azonos a Kos 0 fokával. Ezért a Kos az első asztrológiai jegy, és kezdődátuma ezért általában a március 21, és ezért kezdődik innen az asztrológiai időszámítás: a Nap harminc nappal később, április 20-a körül a Bika, újabb harminc nap elteltével pedig az Ikrek előterébe lépve folytatja útját, és így tovább...

Novemberben - annak a hónapnak a végén, amikor születtél - a 30 napos ciklusát a Nap évezredek óta a Nyilas előterében kezdi meg, és nem a Kígyótartóban, ezért lett a Nyilasból csillagjegy, a Kígyótartóból pedig nem. Így levezetve talán érthetőbb, ha azt mondom, hogy a napjegyed /asztrológiai értelemben vett csillagjegyed  a Nyilas. A tropikus asztrológia a Nap éves útját követi, ami naptári rendszerünk 365 napjához és 12 hónapjának, egyenként 30 napos ciklusához igazodik, ezen elmélet alapján osztották fel hajdanán az Ekliptika 360 fokos körét, 12 egyenlő hosszúságú, egyenként 30 fokos szegletre, amely kijelölte az Állatöv azon 12 csillagképét, amelyekről a csillagjegyek(!) neveiket kapták. Csillagképből rengeteg van, de csillagjegyből (Zodiákust alkotó állatövi jegyekből) csak 12! Nincs belőle több!  13. és 14. "csillagjegyről" beszélni egyszerűen értelmetlen, megalapozatlan, és logikailag levezethetetlen az asztrológia rendszerében.

16. Miért van az, hogy az azonos csillagjegy alatt született emberek mégis különbözőek?

Mert csak a napjegyük azonos, a horoszkópjuk többi komponense pedig nem!!! Amiből kiindulsz, azok a magazinhoroszkópok, amelyek a 12 csillagjegyre szorítkoznak az alapján, hogy adott harminc napos ciklusában éppen melyik csillagjegy előterében tartózkodott a Nap. Ezek a "horoszkópok" nem személyre szólóak, a horoszkóp pedig nem azonos fogalom a csillagjeggyel, ahogyan ezt a hülyeséget a bulvár széthintette a köztudatban.

A személyre szóló horoszkóp a percpontos születési idődre készül, azaz nem elég hozzá a születésnapod ismerete, azt is tudnod kell, hogy aznap mikor - óra és percre - születtél. A személyre szóló születési horoszkóp nemcsak a Napjegyet takarja, hanem több komponensből áll, amely a Nap aktuális helyzetén kívül még még kilenc másik planétát és fényszögeit is figyelembe veszi a születésed percében. Minden planétának más a jelentése, mind más tulajdonságodra vonatkozik, és mindet egymással összefüggésben kell értelmezni ahhoz, hogy valakiről teljes, pontos, csak az egyénre jellemző vonásokat feltárja.

Az, hogy a tudod valakinek a csillagjegyét, lényegében nem sokat mond el róla. Ez csak annyit jelent, hogy egyedül a napjegyét sikerült beazonosítanod; viszont semmit sem tudsz a személyes horoszkópját alkotó kilenc másik planétáról, azok fényszögeiről, és az ezek által jelzett valóban személyes, egyedi vonásairól (érzelmi természetéről, lelki igényeiről, érdeklődéséről, motivációjáról, vágyairól, nehézségeiről, meggyőződéséről) amelyek megkülönböztetik egymástól az azonos csillag(nap)jegy alatt születetteket.

17. A párhoroszkópok érdekelnének, az, hogy ki kihez illik a legjobban a csillagjegye alapján...

A párkapcsolati horoszkóp nem a csillagjegyek összevetését jelenti, ezt megalapozatlanul és félrevezetően hitetik el a magazinhoroszkópok. Messze nem abból áll, hogy melyik csillagjegy passzol teszem azt egy Ikrek jegyűhőz. A csillagjegyek önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy következtetni lehessen arra, két ember mennyire illik össze, vagy mennyire lesz tartós a kapcsolatuk. Az ember és horoszkópok sem egyszerűsíthetők le pusztán a napjegyekre, azért gondolj bele: mindenki mennyire komplex és összetett személyiség. Az igazi párhoroszkópok - a szinasztria - két ember percpontos születési idejére elkészített születési ábráját és annak összes komponensét veti össze, vizsgálja meg, és teszi ezt azért,hogy feltárja a kapcsolatban rejlő lehetőségeket, tanulnivalókat és potenciális buktatókat is. Ez messze nem az az együgyű, ugyanakkor felszínes és tartalmatlan színvonal, amit a populáris asztrológia közvetít....

18. Ugyanazon a napon született embereknek is lehet eltérő a Holdjegye?

Igen! Ezért fontos, hogy percre pontosan tudjátok a születési időtöket! Hiába születettek egy napon, olykor néhány óra különbség is elegendő ahhoz, hogy különbözzön a Holdjegyetek!

19. Magyarországon születtem január 20.-án, éjjel fél tizenkettőkor, a haverom pedig ugyanekkor tőlem cirka 70 km-re Romániában. Hogyan lehetséges az, hogy neki mégis más már a csillagjegye, holott egy időben születtünk és ilyen közel egymáshoz?

Azért, mert Románia más időzónába tartozik: Magyarországon +1 óra; Romániában +2 óra az eltolódás Greenwich-hez képest. Az időeltolódás mértéke már bőven elegendő ahhoz, hogy egy olyan napon, amikor a Nap jegyváltása (Bakból a Vízöntőbe) amúgy is esedékes, már más legyen a Napjegyetek. (Teszem azt, egyikőtöknek a Bak jegyének utolsó fokán, a másiknak a Vízöntő jegyének legelején áll már a Napja.) Ha jobban szeretnél tájékozódni, keress egy zónaidő térképet, úgy talán jobban átláthatod és megértheted, mi okozza a különbségeket.

20. Nem igazán értem, de nem az az asztrológia, ami a születési dátumból jósol?

Az asztrológia nem jóstevékenység és NEM a születési DÁTUM SZÁMAIBÓL von le következtetéseket. Amire te gondolhatsz, és amivel összekevered az a számmisztika/numerológia lehet, ami teljesen különbözik az asztrológiától és eszközrendszerétől.

21. Mi szükség van az adatlapra? Egy igazi asztrológusnak nemcsak a jövőt, de a múltamat is látnia kellene, nem?

Tévedésben vagy: az asztrológus nem látnok és nem jós, így nem kell "kitalálnia" - "látnia" - "ráéreznie" sem a múltad, sem a jövőd eseményeire. A pontos születési idődre felállított kördiagram alapján, az ún. radixból (születési horoszkópból) dolgozik, ami inkább egyfajta alternatív önismereti térkép, semmint jóseszköz, és a cél sem a jövendölés, hanem az önismereted elmélyítése. Nem a jövődről szól, hanem rólad, aki természeténél, tulajdonságainál, döntéseinél, hozzáállásánál, érettségénél és tudatosságánál fogva maga alakítja azt.

A születési horoszkópábrád elkészítéséhez szükséges a percpontos születési időd és a születési helyed földrajzi koordinátája (szélesség és hosszúság kör). Az adatlap a születési perc pontosításához vagy az általad tudni vélt időpont (óra és perc) ellenőrzéséhez szükséges. A pontosítás primer direkciós eljárással készül, amelyben az 1 év 1 fok elmozdulással járhat a horoszkópábrán, ehhez kellenek a fontosabb életeseményeid dátumai. Nemcsak az esemény éve szükséges, de a hónapja és napja is, mert a primer direkciós képletet a tranzitokkal, olykor pedig a szolár(nap -visszatérés) képletekkel is ellenőrízni kell, és csak akkor lehet a születési óra és percet pontosnak tekinteni, ha mind a három eljárás igazolja a megadott események sorát. Pontosítatlan horoszkópból egy igazi asztrológus nem dolgozik, csak a tanulatlan kóklerek, akik megelégednek egy bemondott és ellenőrízetlen időponttal. A jósoknál és látóknál természetesen nincsennek ilyen faksznik, nyugodtan letesztelheted "képességeiket" a múltadra és a jövődre vonatkozóan, ha kifejezetten erre van igényed, és ezt is tartod hitelesebbnek...

22. Mikor kellene szülnöm, ha azt szeretném, hogy a gyermekem szerencsés csillagzat alatt szülessen?

Vajon mit értesz szerencsés csillagzat alatt? A számodra szimpatikus csillagjegyet, vagy azt a laikusok által felmagasztaltat, amelyhez a többség pozitív tulajdonságokat társít, esetleg a harmonikus fényszögekkel teli születési horoszkópot? Egyébként teljesen felesleges rágörcsölnöd erre, mert vajmi kevés befolyásod van rá, és azért, mert percre pontosan kellene szülnöd, ami ugyebár lehetetlensenség. A vágyott "szerencsés csillagzat" ugyanis a születés percétől függ, nem pedig a hónaptól és naptól, az az a csillagjegytől, ahogyan azt sokan tévesen feltételezik. A teherbe esés sem varázsszóra megy, ha mégis szerencséd van a fogantatás időpontjával a  folytatást akkor is keresztülhúzhatja a természet, mondjuk egy koraszüléssel. Az is bekavarhat, hogy egyszerűen lecsúszol a számodra szimpatikusnak vélelmezett fogantatási időpontról, és pont akkor nem sikerül teherbe esned, csak teszem azt a következő hónapban, vagy két hónappal később. A programozott szüléssel sem nyerhetsz túl nagy irányítást az események felett, főképp, ha a kívánt "szerencsés csillagzat" - amely nemcsak a napjegyet, hanem a többi planéta harmonikus/kedvező konstellációit is jelenti - két vagy három hónappal korábban vagy később következik be, mint amikorra ki vagy írva, ez utóbbinál pedig nem húzhatod el addig a terhességed. Egyszerűen nincs értelme ezen agyalnod; mindenki akkor érkezik szülei életébe, amikor annak eljött az ideje, és olyannak kell elfogadni a kis jövevényt, amilyen. Engedd el ezeket a sztereotípiákat, előregyártott elvárásokat, az iránytás és kontrollt az események felett. Élvezd az időszakot, maradj nyitott, elfogadó és várakozással teli, bízd a természetre - az jöjjön, aminek jönnie kell, és amikor annak az ideje elérkezett.

23. Két csillagjegy közötti váltónapon születtem, de nem tudom eldönteni, hogy melyikbe is tartozom igazán. A kalkulátor szerint Mérleg az Aszcendensem és a Halak jegyében áll a Holdam, de az nem egyértelmű számomra, hogy az Ikrek vagy a Rák-e a csillagjegyem. Ilyenkor mind a kettő számít, mindkettőt nézni kell? Valahogy mindkettőből van bennem valami, amire ráismerek....

Ne viccelj, ha a kalkulátor a Holdjegyedet és az Aszcendensedet is beazonosította, akkor a nap(csillag)jegyedet is meg kellett tudni határoznia! Mivel az asztrológiában minden a percpontos születési idő függvénye, gondolom ennek ismeretében pötyögted be a kalkulátorba az évet, napot, hónapot, napot, órát, percet és a születésed helyét. Amennyiben pontos adatokat adtál meg, akkor egy olyan kör alakú grafikont kellett kapnod, amelyen az aszcendens és minden(!) - beleértve nemcsak a Holdat, de a Napnak, Marsnak, Vénusznak stb. - planétának a pozíciója is (ház, jegyháttér, fényszögek) fel van tüntetve, méghozzá fokban és percben pontosan kifejezve, hogy hol is álltak az égbolton születésed pillanatában!!! Innentől kezdve egyértelműnek kellene lenni: ha a Nap ikonja mellett azt látod, hogy Ikrek 29059' (azaz Ikrek  29 fok 59 ívperc) akkor a Napod az Ikrek jegyében állt születésedkor, azaz Ikrek a csillagjegyed. Ha a Nap ikonja mellett azt látod, hogy Rák 0001' (azaz Rák nulla fok 1 ívperc) akkor a Nap már a Rák csillagjegyében járt születésed percében, azaz a csillagjegyed Rák.

Vagy ez, vagy az, és sosem is-is! Értsd: vagy Rák, vagy Ikrek a csillagjegyed, és nem kell mind a kettőt nézni, vagy azzal próbálkozni, hogy összemosd: az egyikből ez, a másik jegyből pedig amaz illik rád! A szubjektív, szimpátia - alapú csillagjegyesdi egyszerűen nem működik, és semmiben sem segít önmagad feltérképezésében! Azt, hogy valójában milyen vagy, nem a napjegyed fogja egymagában meghatározni, hanem az összes többi, személyes születési képletedben lévő planéták és azok fényszögeinek összessége. Azt javaslom, ne laikusként faggasd a csillagokat,  hanem keress fel egy szakembert, aki közérthetően tolmácsolni tudja feléd mit is jelentenek, hogyan értelmezhetők helyesen a születési képletedben látottak. Talán arra is sikerül magyarázatot adnia, hogy miért érzed a másik csillagjegy vonásait is közel magadhoz. (Valószínű, hogy személyjelölő planétáid közül egy vagy több az adott csillagjegyben áll, ezért hangsúlyosabban is van jelen a személyes képletedben és érzékelhetőbb számodra erőteljesebben. Ikrek napjeggyel és teszem azt, Rákkban álló Holddal, Merkúrral és Marssal, esetleg Jupiterrel a képletedben nagyon hangsúlyossá válhatnak azok a vonások, amelyek a Rák jegyűekre jellemzőek.)

24. Szerinted működhet hosszútávon egy kapcsolat egy Bak Aszcendensű Skorpió és egy Oroszlán Aszcendensű Nyilas között?

Ennyiből semmi sem állapítható meg! Elégtelen az információ ahhoz, hogy bármilyen következtetést is le lehessen vonni kapcsolatotok hosszáról és milyenségéről! Kérdésedet ennél fogva válasz nélkül is hagyom, és az ehhez hasonló tartalmúakat szintén... A cikkek és írások menűpont alatt szól pár tartalom a párkapcsolati asztrológiáról. Javaslom, hogy előbb ezeket olvasdd el, így lesz némi fogalmad arról, hogyan is műkődik-történik, milyen célzattal és milyen adatok birtokában két ember összeillőségének, kapcsolatának a vizsgálata.

25. Vállalkozást szeretnék indítani, de úgy tűnik, hogy egyedül nem fog menni. Találtam valakit, aki tőkével és tapasztalattal is rendelkezik és be is társulna hozzám. Lehet, hogy nagyon elfogultan gondolkodom, de az illető szintén Bak, mint én, és tartok attól, hogy két önfejű és konok, akaratos emberként nem fogunk tudni jól együttműködni idővel. Valami ötlet?

Az asztrológia nem csillagjegyesdi. Az, hogy valaki szintén a Bak jegyében született az még nem jelenti azt, hogy pont ugyanolyan és ugyanúgy viselkedik mint te. Az egyéni, bepontosított születési ábrátok összevetésével már árnyaltabb kép alkotható arról, hogy mennyire is fértek össze, vagy van-e valami komoly akadálya annak, hogy gördülékenyen együtt tudjatok dolgozni. Látatlanban nem tudok nyilatkozni, sem tippeket adni. Annyit tudok csak hozzáfűzni, hogy a szinasztria (kapcsolati horoszkópok) nemcsak párkapcsolatokra és szerelmi összeillőségre alkalmazható, hanem baráti, munkatársi, szülő-gyermek, családi, testvéri és üzleti kapcsolatok vizsgálatára is. Több szempontból is meg kell vizsgálni képleteiteket egymással összevetésben. Ez alatt például azt értem, hogy motivációtokban, céljaitokban, kommunikációtokban, értékrendetekben, anyagiakhoz, esetleg a törvényességhez való visszonyulásotokban megmutatkozó hasonlóságaitok vagy különbözőségetek milyen irányú befolyással lehet üzleti jellegű partnerségetekre.

26. Van egy ismerősöm, aki pont ellenkezője annak, mint amit a horoszkóp ír róla. Mérleg az illető, de semmi kedvesség, báj vagy tapintat nincs benne, ellenben kifejezetten nagypofájú és kötözködő. Az sem illik rá, hogy határoztalan vagy döntésképtelen lenne, mert mindig és mindenkinek ő akarja megmondani a tutit és ragaszkodik ahhoz, hogy mindig az legyen, amit ő akar. Hogyan lehetséges ekkora ellentmondás, lehet hogy tényleg rosszak a horoszkópok?

A csillagjegy, azaz a napjegy nem a teljes horoszkóp! A horoszkóp személyre szabott és percpontos születési időre készült grafikus ábra, amely a Nap aktuális helyzetén kívül még kilenc másik planéta pozícióját és egymáshoz való kapcsolódását rögzíti a születés percében. Az egyén jellemének megértéséhez a teljes ábra és a képlet egészének elemzése szükséges, nem elégséges csupán azt tudni, hogy hol állt a Nap (azaz a csillagjegyet ismerni) valakinek a születésekor. A valóban egyéni, csak az adott személyre illő megnyilvánulásokért, személyes tulajdonságokért az a kilenc planéta, azok helyzete és fényszögei felelnek, amelyek a születés percében fennálltak, és amelyekről az ezogagyin nevelkedő laikus nagyközönség nem is hallott még.

Te is sztereotípiákban gondolkodsz sokakhoz hasonlóan. A csillagjegyekről van tudomásod, egyedül ezekről hallottál még. Azt hiszed, hogy a horoszkóp semmi másból nem áll, mint a csillagjegyekből, és úgy gondolod, ha tudod valakinek a csillagjegyét, akkor pusztán ennyiből már ki is ismerheted, megítélheted az illetőt, hogy milyen is. Tájékozatlanságodnál fogva te is azokat a tulajdonságokat keresed, akarod ráhúzni vagy szeretnéd viszontlánti ismerősödben, mint amit az újságokban, magazinokban a Mérleg jegyűekről olvastál. Amikor viszont azt tapasztalod, hogy a másik nem a csillagjegye alapján előzetesen "elvártnak" megfelelően viselkedik, és nem hozza azokat az ismérveket - Mérlegekkel szembeni olyan tipikusnak mondható megállapításokat, miszerint kedvesek, bájosak, de határozatlanok és döntésképtelenek  - amelyekkel az olvasottak alapján felruházni kívánod, akkor persze fennakadsz az "ellentmondáson" és levonod azt a téves következtetést, hogy a horoszkópok rosszak.

Ismerősöd esetében is az lehet a helyzet, hogy a Napjegyét ugyan ismered, de a születési percére készített személyes horoszkópját, és abban a személyes tulajdonságokért felelős 9 másik planéta jegy és házhelyzetét, fényszögeit, amelyek egyedi vonásaiért, jellemzőiért felelnek viszont nem. Arról nincs tudomásod, hogy ezek a planéták milyen jegyháttérben és fényszögekkel álltak születése percében, és hogyan színezték át azt a képet, amelyet az újságok alapján te a csillagjegyéről feltételezel. Ha a Napja a Mérleg jegyében áll is, de az Aszcendense, vagy személyjelölő planétái teszem azt a karakán Kos, vagy a Skorpió jegyében, vagy ezek főfényszöggel kapcsolódnak az olyan markáns és erőteljes planétákhoz, mint a Mars, Jupiter, Szaturnusz vagy a Plútó, akkor ezek a konstellációk már érezhetően megjelenhetnek jellemvonásaiban, és Mérleg napjegyűként is jó adag rámenősséggel, konok, akaratos, olykor harcias és impulzív megnyilvánulásokkal ruházhatják fel.

27. Olvastam olyat, hogy a külső, a megjelenés alapján beazonosítható  az Aszcendens. Mondjuk, abból ha valaki sötét hajú, magas, szálkás izomzatú, vagy gödröcskés a mosolya, kerekded az álla, esetleg még egy kicsit szeplős is, ki lehetne következtetni az Aszcendensét?

Válaszom az, hogy nem, mert kizárólag csak ennyi alapján óriási a tévedés lehetősége.  Úgy vélem, hogy a születési óra és perc ismeretének a hiányában, pusztán ránézésre - kizárólag annak ismeretében, hogy néz ki, milyen az alkata, termete, arcformája, vonásai, a szem vagy a hajszíne valakinek - nem lehet tűpontosan megállapítani, hogy valakinek milyen jegyben áll az aszcendense. (Az Aszcendenssel együttálló, vagy rá fényszöget vető planéták jelentőségéről a laikusoknak nincs tudomásuk, pedig ezek nagyon átszínezhetik mindazt, amit önmagában az aszcendens jegye képvisel. Nagy bakit lehet így véteni!)

A születés megközelítőleg pontos idejének - óra és perc - ismerete nélkül, lényegében arra teszel kísérletet, hogy a külseje alapján állapítsd meg az illetőről, hogy a nap melyik órájában születhetett. Ez nem lehet több tippelgetésnél, amire viszont nem lehet alapozni, mert pontatlanságánál fogva kizárja az érdemi elemzés lehetőségét.

A külsőnk - lényegében öröklött és az életkorral, életmóddal is változást mutató vonásaink, - a külcsín helyett, az aszcendens jegye inkább utal azokra az ösztönös viselkedési mintázatokra és reagálási módokra, hozzáállásra, fellépésre, habitusra, amelyekkel az első benyomásokat keltjük magunkról másokban. Amit ösztönösen megmutatunk magunkból kifelé, és ahogyan ezt teszük, az alapján fognak mások megítélni, valamilyen képet alkotni arról, milyen emberek is lehetünk, és hogyan célszerű viszonyulni hozzánk. Ezek az ösztönszintű szerepek sokkal jobban árulkodhatnak a szóba jöhető aszcendensről, mint a külcsín - főképp akkor, ha legalább megközelítőleg ismerjük a születési pontosidőt, mert ilyen esetben megkönnyíti a legvalószínűbb a beazonosítását - az időpont viszonylatában - a lehetséges 1, 2 vagy 3 jegy közül.

28. Az asztrológia állításait már számtalanszor és számtalan formában megcáfolta a tudomány. Kísérletekkel és statisztikákkal bizonyították, hogy semmi valóságalapja nincs, és arra is rámutattak, hogy hogyan működnek ezek a szélhámos jóstechnikák. (Forer és a Barnum - hatásra gondolok, vagy James Randi féle kísérletre) Miért van az, hogy az asztrológusokat és az asztrológia híveit még ezek a tudományos és statisztikailag alátámasztott tények sem képesek meggyőzni arról, hogy téves tanokban hisznek?

Nem gondolom, hogy jártas és tájékozott lennél az asztrológiában, vagy rendelkeznél azokkal az - bulvárhoroszkópokon jóval túlmutató - ismeretekkel, átfogó rálátással, hogy objektíven képes lennél megítélni és érdemben eldönteni azt, hogy az asztrológiával kapcsolatosan melyik állítás, bízonyíték, tanulmány, cáfolat vagy érv az, ami igaz vagy hamis. Szimplán azért, mert az a bulvár -és ezogagyi, amivel a nagyközönség (és véleményem szerint te magad is) nap, mint nap találkozik, ezt egyáltalán nem teszi lehetővé.

Hozzáértő ugyan nem vagy, de elfogult és előítéletes igen. Meglátásaid nem tudásalapúak, (sosem tanultad az asztrológiát, így nem ismered és nem is értheted meg az analógiákon alapuló szimbólumrendszert ) kizárólag csak feltételezések: azok a képzeteid, elgondolásaid az asztrológiáról és annak "működéséről", amit saját magadnak kiötlöttél a rengeteg ezogagyi meg bulvárhoroszkópok tükrében. A "tudományos bizonyítékoktól", a "statisztikailag alátámasztott tényektől" , magyarázatoktól, érvektől meg is kapod azt, amit vársz és amit keresel is bennük: visszaigazolást és megerősítést saját, asztrológiával kapcsolatos hipotéziseidre, feltételezéseidre és előítéleteidre. Egyébként tök mindegy, hogy azok igazak vagy hamisak -e, mindaddig, amíg saját "igazadat" olvasod ki belőlük.

Veled és a laikusokkal ellentétben az asztrológusok hosszú évekig tanulják azt az analógiás nyelvezetet, archetípusokra építkező szimbólumrendszert, amelyet asztrológiának neveznek. (A világ egyes tájain főiskolai szinten, például filozófiába vagy bölcsészetbe ágyazva,  vagy akkreditált, államilag nyilvántartott olykor még szakképesítésként is elismert - Norvégia -  felnőttképzési tanfolyamok keretében, egy halom modulzáróval, szakdolgozattal és védéssel) A laikusok ismeretek hiányában nem képesek észrevenni, de a témában jártas, tanult asztrológusok azonnal kiszúrják, hogy ezekben a tudományosságnak pusztán a látszatát keltő tákolmányokban hol vétettek készítőik orbitális tárgyi vagy módszertani hibát, és milyen csúsztatások, szakmaiatlanság, pontatlanság vagy éppen érezhetően szándékos félremagyarázás csűrcsavara által sikerült kihozniuk torzított végkövetkeztetéseiket. Az asztrológusok ezért nem fogadják el sem bizonyító erejűnek, sem hitelesnek - a laikus és elfogultak táborával szemben - ezeket a "tudományos cáfolatokat".

Az asztrológia lejáratását célzó, tudományosnak álcázott propaganda mellett mindezidáig sem született olyan korrekt, szakmailag megalapozott, átfogó tanulmány, amelyet hozzáértő, (tehát kompetens) objektív, ( azaz elfogulatlan és előítéletmentes) továbbá a tudományosság kritériumait maximálisan tiszteletben tartó szakemberek jegyeztek volna - tömören ez a véleményem.

29. Az aszcendens nem ugyanaz, mint a Holdjegy?

Az aszcendens nem bolygó, és nem a holdjegyet érti alatta az asztrológia, ha erre gondoltál. Az aszcendens a horoszkópábrád kezdőpontja és a születésed perce határozza meg, melyik jegynek hányadik fokára esik. Azt, hogy születésed napján a Hold melyik jegyben járt, azt szintén a születésed órája és perce dönti el, és az esetek döntő hányadában nem egyezik meg az aszcendens jegyével. Ha arra gondoltál, hogy majd a holdjegyedből ki tudod következtetni az aszcendensedet, akkor jobb ha tisztában vagy azzal, hogy a holdjegyed nem lesz ebben segítségedre. Az aszcendens jegye ugyanis az égi körforgást követve átlagosan 2 óránként változik, a Hold azonban 2 - 3 napig is ugyanabban az állatövi jegyben tartózkodhat, jegyváltásai pedig napközben bármikor bekövetkezhetnek. Sem az aszcendensed, sem a Holdjegyed meghatározásához, sem pedig a pontos születési ábrádhoz (radixhoz) nem nélkülözheted a születésed pontos óráját és percét.

30. Akinek sok rossz fényszöge van a horoszkópábrájában, az azt jelenti hogy rossz ember?

Nem. Az általad "rossznak" nevezett fényszögekkel terhelt radix alapján senkiről sem lehet kijelenti, hogy rossz, gonosz, kiállhatatlan ember lenne, és a "jó" fényszögekkel rendelkező horoszkópábra sem feltétlen utal fedhetetlen, kiváló jellemre. A születési horoszkópban lévő harmonikus fényszögek általában segítő, míg a diszharmonikus fényszögek általában gátló, akadályozó és frusztráló hatásokra engednek következteti az ember életében, ilyenképpen pedig mindkettő hatással van a személyiség formálódására. Az az igazán kedvező, ha egy horoszkópábrában diszharmonikus és harmonikus fényszögek is vannak, ezek így már kiegyensúlyozott fejlődést biztosíthatnak az egyén számára az életben. Miért?

A horoszkópábra diszharmonikus fényszögei a szülött életében jelentkező nehézségek létére és azok természetére utalnak, lényegében jellemformáló életleckéikre és azokra a kihívásokra, amelyek megoldások keresésére és megküzdésre sarkallják. Nagyon jó motivációs erőként lehetnek jelen az ember életében, amelyek előre vihetik az egyént és segíthetik fejlődését, bővíthetik tapasztalatait. A horoszkópban lévő diszharmonikus fényszögek távolról sem zárják ki - igaz, nem is könnyítik meg -  a sikerek lehetőségét, és kétségtelen, hogy megnehezíthetik és késleltethetik annak elérését, sőt a szülöttől az átlagosnál jóval nagyobb erőfeszítéseket igényelnek. Elsőre úgy tűnhet, hogy a szülött nehezen boldogul, az élet nem hozza egykönnyen helyzetbe, és mindenért keményen meg kell dolgoznia. A megpróbáltatások és kihívások, a tehertételek és a tapasztalatok azonban megedzik és formálják a jellemet, és ugyan nem minden esetben, (vannak, akik beleroppannak, megkeserednek) de sokszor előnyére. (küzdőképes, találékony, tapasztalt, magabiztos, reális, érett és felelőségteljes)

A harmonikus, "jó" fényszögek a horoszkópban általában tálcán kínálják a megoldásokat, a könnyű utakat és kényelmes lehetőségeket. Olyannak tűnik, mintha a szülötett a tenyerén hordozná az élet, de ez a helyzet csak látszólag irígylésre méltó. A megfigyelések és a tapasztalatok arra utalnak, hogy a diszharmonikus fényszögekben kifejezetten szegény, de harmonikus fényszögekkel zsúfolt radixábrák tulajdonosainak életéből hiányzik az az előrevivő, fejlődésbe kergető frusztráció és a motivációs erő, amely komoly küzdésre vagy megoldások keresésére sarkallaná őket. Az elkényelmesedés, a küzdésképtelenség, vagy a "könnyen jött, könnyen megy" hozzáálllás viszont sok probléma forrásává válhat életükben.

31. Melyik csillagjegynek van a legnagobb szexuális étvágya? Igaz, hogy a Vízöntőkkel nem érdemes foglalkozni, mert aszexuálisak, és a Mérleg jegyűek között van a legtöbb homoszexuális?

Egyik felvetésed sem állja meg a helyét, és ezeket a sztereotípiákat úgy felejsd el, ahogyan van! Alapvetően ott véted a hibát, hogy a csillagjegy alapján ítélsz és általánosítasz. (Ezeket a bulvárból veszed?) A horoszkóp nem a napjegyet takarja, és nem is kizárólag a napjegyből áll, és ha már itt tartunk, akkor a szexualitás és vágyélet kapcsán sem a napjegyet vizsgáljuk a születési radixban, hanem a Vénusz és a Mars (vágyjelölők) horoszkópbéli helyzetét (jegyháttér, méltóságok, házhelyzet, fényszögek stb), illetve bizonyos asztrológiai házakat és azok tartalmát. Semmi alapod nincs arra, hogy bárkiről is pusztán a csillagjegyének az ismeretében feltételezéseket vagy kijelentéseket fogalmazz meg a szexualitását illetően!

32. Hány éves kortól lehet asztrológiát tanulni?

Ellenben a rosszhiszemű és rosszindulatú feltételezésekkel, jó ha tudod, hogy az asztrológia elsajátításához elengedhetetlen az alapműveltség, mivel cseppet sem random ötletelgetésből és hókuszpókuszból áll, ahogyan azt az ezogagyiból kiindulva sokan tévesen feltételezik.

Az asztrológia nem jósolni tanít meg, hanem elsősorban ön -és emberismeretre, és egyfajta szemléletmódra a világot illetően. Komplex bölcseleti rendszerében alkalmazza a matematikai, filozófiai, asztronómiai, földrajzi, történelmi, sok esetben pszichológiai ismereteket is, ezért eleve szélesebb körű tájékozottságot feltételez, amire már lehet építkezni. Másfelől igényel egy alapvetően egészséges és érettebb, tudatosabb személyiségstruktúrát ( egyfajta komolyságot, élettapasztalatot, felelősség - és kötelességtudatot) is, ami a befogadott ismeretek megértéséhez, feldolgozásához, és önismereti célú alkalmazásához nélkülözhetetlen. A tanfolyamoknál  - elsősorban akkor, ha az államilag nyilvántartott felnőttképzés keretében indul - általában kikötés a betöltött 18. életév és az érettségi megléte. Találkozhatsz olyan tanfolyamokkal is, amelyek hallgatóikat kizárólag az érettebb korosztály tagjaiból toborozzák, és 28 - 30 éves kor felett (az első szaturnuszi visszatérést követően) fogadnak csak jelentkezőket.

33. Nem tudom hova tenni azt a fogalmat amit olyan gyakran használsz: mi az az analógiás gondolkodás, analógiák, analógialáncok? Hogy jön ez az asztrológiához?

Nem csodálom, hogy az analógiás gondolkodás nem mond semmit neked. Tanulmányaink során ugyanis a kauzális, azaz az ok - okozati logikára, a lineáris és horizontális gondolkodásra neveltek rá valamennyiünket, ami tökéletes is a természettudományos - analitikus és materiális (egyesek szerint "felvilágosult") gondolkodásnak.  Az asztrológia azonban nem természettudomány, hanem bölcselet, és jelképként, valamilyen őselv megtestesítőjeként, szimbólumaként kezeli a bolygókat, nem pedig csillagászati értelemben vett égitestekként. Ezért vannak tévedésben azok, akik megpróbálják az általuk egyedül megismert és tanulmányaik során mereven beléjük nevelt tudományos - materiális gondolkodás szűrőjén keresztül értelmezni az asztrológiát. (Nem az általuk birtokolt kulcs illik a zárba - csak ennyi a magyarázat)

Az analógiás gondolkodás a megismerésnek egy másik módozatát kínálja (jobb agyféltekés, intuitív), méghozzá a dolgok és jelenségek, fogalmak közötti hasonlóságon alapuló felismeréseket és következtetéseket. (Egyébként nem mond ellent a tudománynak, csak másképp jut el vagy fogalmazza meg ugyanazokat a törvényszerűségeket.) Ez a típusú, a szokványostól nagyon eltérő, szimbolikus gondolkodás sokkal jobban megfelel az asztrológia jelképtárának megértéséhez. (A jelképeket viszont meg kell ismerni, úgy mint az ABC betűit ahhoz, hogy később olvasni tudjunk. Aztán az értéshez szükséges analógiás gondolkodást is el kell sajátítani, át kell rá állni és begyakorolni. Így talán már érthetőbb lesz, hogy a sok "tudományhívő" kritikusnak miért nincs birtokában mindaz a tudás, hogy hiteles birálója lehessen annak, amit laikusként olyan nagy élvezettel pocskondiáz.)

34. Ha egy férfinek a horoszkópjában a Vénusz (szerelemjelölő) a Bika jegyében áll, az azt jelenti, hogy a Bika jegyű nőkhöz vonzódik? Ha egy nőnek Bika jegyében áll az aszcendense, az ugyanolyan vonzó lehet a számára?

Kérdésed nem egyszerűsíthető le ennyire! Korrekten megfogalmazva inkább azt mondanám, hogy az illető úriember szimpatikusnak találja azokat a hölgyeket, akiknek a Bika jegyéhez fűzhető analógiák mentén olyan tulajdonságai vannak, mint a megbízhatóság, a kiszámíthatóság, a nyugalom és a türelem vagy éppenséggel a békülékenység, ragaszkodás, melegszívűség, gyakorlatiasság. Értsd: nem "napjegyekhez" vonzódik, hanem az emberi természetnek a számára vonzó oldalához; azokhoz az emberekhez, akik olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyeket tud értékelni és igényel is. (Valamelyest a sajátjai is ezek a tulajdonságok, hiszen a születési képletének része a Bika Vénusz.)  Ha a partner képletében felfedezhető bármiféle "Bikás" vonás, mert például az általad említett aszcendens vagy a személyjelölő planéták valamelyike is (akár a Nap, a Hold, a Mars, a Vénusz) a Bika jegyében áll, a szimpátia és vonzalom lehetősége adott ugyan, de önmagában még nem elegendő, mert a bepontosított képletek összevetése és értékelése szükséges a kapcsolat milyenségének értékeléséhez. Önmagában a képletből egy kiemelt elem (az esetedben egy planéta jegyháttere, annak képletbeli házhelyzete és fényszögei, a partner képletének összevetése nélkül) még nem adhat kielégítő választ párkapcsolati/összeillőségi kérdésekre.

35. Mennyire determinálnak a horoszkópok, azaz mennyire pontosan lehet belőlük bejósolni az emberek sorsát, azt hogy életük során mi vár rájuk? Mennyiben van az embernek ráhatása mindarra, ami a horoszkópjában van?

Sors és szabad akarat egymás mellett létező, és nem egymást kizáró fogalmak. Életednek vannak olyan aspektusai, amelyekre egyszerűen nem gyakorolhatsz befolyást; így például nem határozhatod meg mikor (év, évtized, évszázad, maga a korszak), hová (melyik kontinens, melyik országába vagy városába) szüless, vagy ki legyen édesanyád, vagy édesapád (milyen természetű, származású, státuszú emberek legyenek). Ezek mind olyan fontos tényezők, amelyek az első perctől fogva kihatással vannak rád, fejlődésedre, neveltetésedre, lehetőségeidre, szokásaidra, mintakövetésedre és normarendszeredre, értékrendedre, azaz kétségtelenül kereteket adnak létednek, és ezeket  - anélkül hogy befolyásolni tudnád - már a születésed percében készen kapod.

Életednek vannak azonban olyan aspektusai is, amelyekre ráhatással tudsz lenni, mert döntéseiddel, választásaiddal alakítani tudod körülményeidet, azaz a szabad akaratod érvényesülhet. (továbbtanulj vagy sem, kit válassz életed párjának, megszüld vagy elvetesd nem várt gyermekedet, megszegd a törvényt vagy alkalmazkodj a szabályokhoz stb.) Ahogyan gondolkodsz, döntesz, hozzáállsz és értékeled, fajsúlyozod a dolgokat, az személyiségvonásaid függvénye is. A horoszkóp pedig egy önismereti térkép, azaz önmagad és jellemed ismerheted meg általa, és ez az ismeret lehet segítségedre egy tudatosabb, önmagaddal öszhangban lévő életre. Ne feledd a régi bölcsességet: jellemedben sorsod/ avagy ismerd meg önmagad, és tudni fogod sorsodat!

36. Nem kötözködésképpen, de én úgy tudom, hogy a Skorpió jegyének a Plútó az ura és nem a Mars...

Rosszul tudod, vagy nem hozzáértőtől hallottad. A Skorpió jegyének az asztrológia kezdete, azaz évezredek óta a Mars az uralkodó planétája, akárcsak a Kos jegyének. (Ez az asztrológia évkör és a természet körforgásának párhuzamosságából ered.) Uralkodó bolygó státuszától nem lett megfosztva a Mars, csak azért mert az 1930-as években felfedezték a Plútót, a Skorpió jegyének azóta is, tradicionálisan a Mars az uralkodó bolygója. A Plútónak, az összes többi transzcendens planétához hasonlóan, csak társuralkodó státusza lehet, egyfajta kiegészítő - árnyaló jellegzetességére utalva a jegynek. A Skorpió jegyének végletességre, fanatizmusra, szélsőségességre való hajlama klasszikusan ilyen plutonikus vonás....

37. Szeretnék arra a bejegyzésedre reagálni, amelyben lehúzod a tudományos érveket, holott szerintem a Forer - effektus nagyon is érthető és kielégítő magyarázattal szolgál az asztrológia és az asztrológusok "működésére".

Ehhez csak annyit fűznék hozzá, hogy a Forer - féle kísérlet nem(!!!) az asztrológiára irányult, nem volt célja annak vizsgálata vagy cáfolata. Ha ezt vetted ki az olvasottakból, akkor nagyon sajnálom. Meglátásom szerint a derék professzor valami egészen másra kívánta hallgatósága figyelmét felhívni a kísérlettel, valami mást kívánt demonstrálni feléjük. Ajánlom, hogy még egyszer és figyelmesen olvasd el, miről is szólt a kísérlet. Azután azt a bejegyzést is elolvashatod, amelyet a megerősítési torzításról írtam "Önámítók, becspottak és elvakultak" címmel. Remélem, hogy felismered majd a lényeget...