Hold - Szaturnusz nehéz fényszögei a radixban

 

 woman g2d4ba9fe9 640Hold - Szaturnusz nehéz fényszögei a radixban

 

" Mit jelent az, ha a radixomban szemben áll a Hold és a Szaturnusz?"

" Hold - Szaturnusz kvadrátom van a születési képletemben. Ez nagyon rossz fényszög? Magyarázhatja a kapcsolati nehézségeimet? "

" Nehéz együttélni valakivel, akinek Hold - Szaturnusz együttállása van a születési horoszkópjában?"

 

 

 

 

Amire hirtelen gondolni tudok az a nyomott kedélyvilág, koravén lelkület, zárkózottságra, szomorúságra, pesszimizmusra való hajlam, jól palástolt érzékenység, visszafogott érzelmesség, mufurc természet....Miért is?

Az asztrológia szimbólum rendszerében a Hold ösztönös, tudattalan érzelmi igényeinket, lelki beállítódásunkat, biztonság és gondoskodásigényünket, ösztönös fogékonyságunkat jelképezi a horoszkópban. Analógiái mentén a nökkel, családdal, feleséggel, anyával, otthonnal, gyermekkorral, gyermekkori élményekkel is kapcsolódik, továbbá érzelmi kapcsolataink mintázatára is utal.

A Szaturnusz korlátozó, beszűkítő elvet, hiányokat képvisel az asztrológiában. Jellemzően a teljesítményeket, a próbatételeket, feladatokat, kötelezettségeket, terheket, gátló és akadályozó élményeket, veszteségeket és nehézségeket társítunk hozzá, a magány, de a komolyság, elmélyültség, a tartósság és a félelem, és a realtitás, a megfogható anyagvilág asztrológiai szimbóluma is. Sorsplanétaként kijelöli azoknak az életleckéinknek a típusát, amelyekkel életünk során szükségszerűen találkoznunk és megtapasztalnunk kell.  (Ha úgy tetszik, karmikus feladataink jelölője is: minden megtapasztalandó, megtanulandó, törlesztenő feladatunk.)

 

A nehéz fényszögek, amelyeket felsoroltatok, általában akadályokat és diszharmóniát jeleznek az érzelmi és a családi életben. Ha a két planéta fentebb említett analógiáit veszem, akkor a következők jutnak az eszembe:

 

 • Komoly és mély, tartós (Szaturnusz) érzelmek (Hold).
 • Kevés, megválogatott (Szaturnusz) érzelmi jellegű közeli kapcsolata van (Hold).
 • Idősebb, érettebb, komolyabb és megfontoltabb partnerekben (Szaturnusz) keresheti és találhatja meg az érzelmi biztonságot (Hold).
 • Nehezen enged magához másokat közel, kapcsolataiban bizalmatlan, távolságtartó. Az érzelmeknek nem szeret teret engedni, nagy önkontrollal, fegyelmezetten tudja palástolni, mi zajlik benne. Fél (Szaturnusz) az érzelmektől (Hold), sajátjait is elfojtani hajlamos, érzelemnyilvánításai ezért nagyon visszafogottak.
 • Közeli kapcsolataiban (Hold) nehezen tudja jól kezelni a határokat (Szaturnusz). A távolságtartás és a közelengedés egyensúlyának megteremtése számára nehéz, nem érez rá az ideális arányra. Öntudatlanul is hajlamos az eltávolodásra, érzelmei "visszavonásásra", az elhidegülésre.
 • Ösztönösen fogékony (Hold) lehet a magányra (Szaturnusz), lelki békéjéhez, nyugalmához igényelheti az egyedüllétet, a csendet, az elvonultságot, a magába fordulást.
 • Hajlamos a búskomorságra, pesszimizmusra. Gyakran azt érzi, hogy elutasítják, nem támogatják, és nem szeretik, mert nem szerethetető.
 • Érzelmileg könnyebben azonosulhat (Hold) anyagi dolgokkal (Szaturnusz). Érzelmi (Hold) hidegség, hiányok (Szaturnusz), megfagyott érzelmek jellemezhetik.
 • Nehézségek és megpróbáltatások, tehertételek (Szaturnusz) a fényszög tulajdonosának családi és az érzelmi életet érintik (Hold). Érzelmileg megterhelő szituációkat él át sorsszerűen (Szaturnusz) közeli érzelmi kapcsolataiban (Hold): származási és/vagy saját családjában, nőkkel, anyával, feleséggel, élettárssal, családtagokkal való kapcsolatában, lényegében legbelsőbb bizalmi körében, ahol harmonikus esetben nyugalomra, békére és támaszra lel az ember.
 • Sérült (Szaturnusz) az ősbizalom (Hold), édesanyjával való kapcsolata. Hiányérzete van (Szaturnusz) szeretetből, gondoskodásból, törődésből, odafigyelésből (Hold). Az anya a gyermek számára távoli, elérhetetlen, gyermekével elutasító lehetett, vagy valódi odafordulásra és gyermeke visszatükrözésére képtelen. A gyermek így hiába sóvárogja, valójában sosem éli át a feltétel nélküli szeretetet és elfogadást, a rá irányuló figyelmet, törődést és gondoskodást. Nem érezte és nem érzi a későbbiekben saját szerethetőségét.
 • A megfelelés és teljesítményelvárás (Szaturnusz) átszövi szoros érzelmi kapcsolataikat (Hold). Érezhetik azt benne, hogy saját szerethetőségük valamiféle teljesítménynek a függvénye, másfelől saját érzelmi hiányaik mentén ők maguk is hajlamosak arra, hogy óriási elvárásokat támasszanak partnerükkel szemben, amelyeknek nem könnyű megfelelni.
 • Karmikus, sorsszerű tanulnivalójuk (Szaturnusz) a holdi oldal megélése: azaz az érzelmi elzárkózás helyett az érzelmi nyitást és odafordulást, a gondoskodást, a törődést, a szeretet kimutatását, magát a megbocsátó és feltétel nélküli szeretetet. Szükséges, hogy felülvizsgálják és átértékeljék múltjukhoz, családjukhoz vagy családtagjaikhoz fűzödő viszonyulásukat!
 • A sors szerinti lecke önként, vagy kényszer révén is teljesíthető, ez utóbbinál a sorspedagógia hozza majd  azokat a kemény tehertételeket, amelyek alól majd nem lehet kibújni. Változatos lehetőségek kínálkoznak azonban a feladat teljesítésére: saját családot alapítani, felelősséget vállalni otthonért, gyermekért, hozzátartozóról gondoskodni, megtanulni helyesen és éretten kezelni a nehéz és megterhelő érzelmi helyzeteket (válás, szakítás, gyász, csalódás, elengedés, veszteség, magány elviselése lelki összeomlás nélkül) vagy mások lelki és érzelmi támaszává válni, például segítő vagy gondoskodó hivatás választása révén.

 

Megjegyzés: Hold - Szaturnusz fényszögek hatóköre 90 belül marad (együttállás, szembenállás), kvadrátoknál még szűkebb, 70 körüli. Ennél tágabb orbiszoknál nem áll fenn az aspektus, ha esetleg nem ismernél magadra. Ad kettő: mivel analógiákról van szó, a Hold - Szaturnusz nehéz fényszögeihez hasonló(!) élményanyagot tapasztalhatnak azok is, akiknek a képletében Bak Hold, Rák Szaturnusz van, vagy a képlet IV. házában áll a Szaturnusz, vagy a Hold a X. házban.

 

 

 

F. P. R. - Asztrotréning, 2022. június

Olvass további cikkeket, vagy tedd fel saját kérdéseidet a www.asztrotrening.hu oldalon.