Jupiter bekukkant a Halak jegyébe

 

 fortune telling 1989579 640A Jupiter bekukkant a Halak jegyébe (2021. 5.14. - 7.28.)

A Jupiter ideiglenesen elhagyja a Vízöntő jegyét, és 2021. május 14 és július 28. között tiszteletét teszi a Halakban, majd rövid kitérőjét követően visszatér a Vízöntőbe, ahol egészen 2021. végéig fog tartózkodni.

Nem hosszú időről, csak bő 2,5 hónapról van szó, de mégis érdemes erre a tranzitra, odafigyelni mert a Jupiter 2022-ben már hosszú hónapokat  - kis megszakítással közel egy évet - fog a Halak jegyének előterében tölteni, így a mostani tranzit akár ízelítő is lehet mindabból, ami a jövő év során körvonalazódni fog a világban.

 

 

 

 

A Halak jegyének és a Jupiternek az analógiáit összevetve arra következtetek, hogy 2021. május 14 és július 28 között...

 

 • "Feloldódnak" a határok (Halak jelleg megmutatkozhat a struktúrák, formák, kereteket, korlátok, gátak "észrevétlen" felbomlásában, feloldásában, képlékennyé tételében). Vélhetően szabadabban mozoghatunk (Halak változó/mozgékony jegy), és valamiféle megkönnyebbülés jöhet a világban. Szárba szökhet (Jupiter) az optimizmus, derűlátás, a vágyak és remények, igény az ejtőzésre és egy kis gondtalanságra. (Halak)
 • Belustulhatnak, nagyon elkényelmesedhetnek most az emberek. A cselekvés -és tettvágy, a lendületesség és a megvalósítás helyett inkább a meddő álmodozással, ábrándozással, csodavárással és a vágyfantáziák szövögetésével, passzív tétlenséggel telhet el az idő. Talán azért van ez a "bénultság" és fásultság, mert a világban még mindig nagy a bizonytalanság, az emberek pedig határozatlanok, nehezen találják a helyüket, ezért döntenek inkább a kivárás, a halogatás, a teendők elodázása mellett.
 • Lazulhat a fegyelem és a szabálykövetés, növekedhet a nemtörödőmség. Ez azért problémás, mert bizony az analógiák nyelvén benne van a pakliban, hogy fokozódhat (Jupiter) a járvány - és fertőzésveszély is (Halak analógia), azaz a világ egyes pontjain bizony fellángolhatnak a betegségek. A Jupiter retrográdba fordulásakor (június 21. követően) már érezhetően, de július 28. körül, amikor már visszatér a planéta a Vízöntő jegyébe, már egyértelműen érzékelhetők lesznek a következmények, és levonható a tanulság, így ismét elgondolkodhatnak világszerte az emberek, hogy mit is ér, mit is jelent számukra valóban a szabadság és kötetlenség. (A Halak jegye analógiásan összefügg a bezártsággal, a világtól való önkéntes elvonulással, az egyedülléttel és magánnyal, elcsendesedéssel, elmélyült befelé figyeléssel, így az vélelmezhető, hogy ezek az élmények - talán pont az újra fellángoló járványok okozta kényszerű bezártság és visszafogottság miatt - még egy ideig (talán még 2022-ben is) az emberiséggel maradnak.
 • A tranzit előrehaladtával egyértelműen fokozódni fog a káosz, a zűrzavar a világban. A helyzeten tovább ront, hogy a Halak az illúziók, a megtévesztés, félrevezetés, becsapás, csalás, a ködösítés, a leplezés és titkolódzás analógiáit hordozza, a most (majd 2022 során már tartósan is ) a jegyben járó Jupiter pedig tovább fokozza az erre való hajlamot. Az emberek pedig egyre bizonytalanabbak, sérülékenyebbek, kiszolgáltatottabbak, így befolyásolhatóbbak és hiszékenyebbek is. Nem szabad most a csodát várni és bedőlni az ígéreteknek! Maradjunk kritikusak a napvilágott látott információkkal kapcsolatosan, származzanak azok a világ bármely részéről is, mert nagy az esély arra, hogy a fele sem igaz, és köze nincs a valósághoz. Sok most a takargatni, leplezni való, és a szándékok sem becsesek, sokkal inkább manipulatívak. Fake news, csúsztatások, ferdítések, elhallgatások, manipulatív hírek dömpingje, valóságos hazugságáradat jöhet.
 • Az elkövetkező időszakban (és még jővőre is) kiemelt fontosságúvá (Jupiter) válnak az olyan földrajzi határokon túlmutató témák a világban, amelyek hittel, vallással, elfogadással, befogadással, áldozatvállalással és segítőkészséggel, továbbá a Halak jegyének analógiái mentén a vízzel, hajózással, tengerekkel, gázzal, olajjal, vegy -és gyógyszerekkel, kemikáliákkal kapcsolatosak. Fókuszba kerülhetnek a segélyezési, menekültügyi vagy karitatív tevékenységek, azt pedig csak remélni tudom, hogy a vízügyi és hajózási kérdések nem valamilyen természeti katasztrófa apropóján kerülnek terítékre.
 •  A Jupiter a jog, a törvényalkotás és az elismerés, támogatások szimbolikus jelölője is. Ebben a minőségében az feltételezhető, hogy jogalkotási folyamatok, megállapodások (Jupiter) érinthetik a fent említett, Halak analógialáncába tartozó területeket. Azaz születhetnek olyan akár (határokon átívelő) törvények, jogszabályok, ítéletek vagy jogi paktumok, amely érintik a hit és vallás, felekezeti hovatartozás vagy éppenséggel az el -és befogadás, segítőkészség, szolidaritás, szociális és karitatív vagy segítő tevékenységeket, vagy összefüggenek a már említett vízügyi, járványügyi, gyógyszer - vegy - szeszipari kérdésekkel, esetleg a gázellátással, olajiparral, hajózással vagy halászattal. (Csak példaként: a jogalkotók figyelmének középpontjába kerülhetnek a menekültügyi kérdések, befogadáspolitika, segély - vagy áldozatsegítő szervezetek működése és támogatása is, de az analógiák mentén szóba jöhet például a drogprevenció vagy akár a hajléktalan ellátás is.)
 • Szó szerint és átvitt értelemben is fokozódhat a világban a menekülésvágy. Az analógiák értelmében számolni lehet menekült (Halak analógia) áradattal (jupiteri bőség) vagy azzal, hogy a nélkülözők, kiszolgáltatottak és szenvedők, a segítségre szorulók, például hajléktalanok (Halak analógia) száma nő (Jupiter) a világban. Sajnos az is esélyes, hogy sokan lesznek (Jupiter), akik szorongásuk, megpróbáltatásaik vagy éppen csalódásuk, kiábrándultságuk miatt a tudatmodósító szerekhez nyúlnak valamiféle enyhülésért, vigaszért (Halak analógia) és ezektől várják "belső békéjük és nyugalmuk" helyreállítását.
 • A mentális problémákkal ( Halak analógia pl. a szorongásos zavarok, pánikreakciók, a függőségek, neurózisok, pszichózisok) küszködők számának növekedésével (Jupiter) arányosan megnő az igény (Jupiter) a gyógyítókra, pszichológusokra, lelki segítőkre vagy spirtuális vezetőkre, terapeutákra, a különféle karitatív, szociális és segítő szolgáltatásokra. A Halak Jupiter tranzitból azok tehetnek szert igazán előnyre, akik nem (!) már kialakult addikciójukkal, hanem azt megelőző jelleggel fordulnak támogató és segítő szakemberekhez(!), és lelki kínjaikra vagy veszteségük, szorongásuk feloldására a vezetésükkel találnak kiútra, valódi megkönnyebbülésre vagy valamiféle szellemi emelkedére, elfogadásra és megértésre.
 • Az időszakban tapasztalható tendenciák hozzájárulnak ahhoz, hogy felértékelődjenek (Jupiter) a segítő, gyógyító, gondoskodást nyújtó hivatások, a támogató és karitatív tevékenységek. Nem zárható ki, hogy az irántuk mutatkozó igény megnövekedésével arányosan több jut majd a büdzséből ezekre a szektorokra. Számolni lehet a szociális háló kiterjesztésével, a szociális szféra megerősödésével ( esetleg a területen dolgozók nagyobb társadalmi és anyagi megbecsülésével, bérfejlesztésével), növekvő támogatásokkal vagy felduzzasztott segélyekkel.
 • A Halak analógialáncának ismeretében hozzá kell tenni, hogy az időszak a szociális és gyógyító tevékenységeken kívül is tartogat sikereket, gyarapodást, lehetőségeket (Jupiter) méghozzá a művészeknek, (zenészek, színészek, táncosok, képzőművészek, kreatív alkotók - Halak analógia) a már említett vízzel, hajózással, gázzal, olajjal, alkohollal, gyógy -és vegyszerekkel, kemikáliákkal foglalkozóknak (például most jó forgalmuk és bevételük lehet a fürdőknek, gyógyszergyáraknak, palackozóknak, alkoholgyártók és forgalmazóknak, kocsmárosoknak és vendéglátóknak.) Az is lehet, hogy drágulások, áremelkedések (Jupiter) jellemzik majd ezeket a területeket. (Ismét egekbe szökhet a benzin vagy olajár, vagy csak megnő ezekre a kereslet, aminek árfelhajtó szerepe lehet?)
 • A Jupiter idei tranzitja során, vagy következő évi tartós időzés alatt a Halak jegyében elismerés és siker jöhet (Jupiter) a gyógyszergyártás vagy a gyógyítás területén. (Halak). Talán olyan területen jöhet valamilyan gyógyszer vagy terápia lehetősége, amely bénultsággal, vagy az emberi immun - és hormonrendszerrel, enzimekkel kapcsolatos.  A szektor a vegyiparral karöltve a növekedés és gyarapodás kapujában áll.

 

 

F.P.R. - Asztrotréning, 2021. május

Olvass további cikkeket, vagy tedd fel saját kérdéseidet a www.asztrotrening.hu oldalon.