Vízöntő Szaturnusz a történelemben

 injustice 4011022 640Vízöntő Szaturnusz a történelemben...

 A Szaturnusz 29 év 167 nap alatt tesz meg egy teljes kört az Eklipitán, azaz ennyi idő szükséges ahhoz, a Nappálya mentén található mind a 12 állatövi jegyen áthaladjon. A Szaturnusz egy - egy jegyben átlagosan 2,5 -3 évet tölt. Mostani tranzitját a Vízöntő jegyében 2020. december 17- én kezdte meg és 2023. március 7-ig ebben a jegyben is fog tartózkodni.

A 21. század első Vízöntő Szaturnusz tranzitját fogjuk az elkövetkező években megtapasztalni. A 20. században is mindössze négyszer járt a sorsplanéta ebben a jegyben. Kíváncsiságból összegyűjtöttem azokat az eseményeket a történelemből, amelyek arra az időszakra estek, amikor a Szaturnusz a Vízöntő jegyében haladt. Érdekelt, hogy az egyes periódusok eseményei mennyire tükrözik vissza a Vízöntőhöz és a Szaturnuszhoz fűzödő analógiákat, és az, hogy felfedezhető - e valamiféle hasonlóság, párhuzamosság vagy sémaszerűségek a történések között. A következőket találtam...

 

Az események kapcsán elsősorban olyan kulcsszavakat kerestem, amely a Vízöntő (szabadság, függetlenség, önállóság, újítások, változások, reformok, eszmék és ideológiák, forradalmak, lázadások, zavargások, a tudomány és technológia fejlődése, kutatások és felfedezések, csoportok és közösségek) és a Szaturnusz (fogalmi szinten úgy, mint struktúrák, régi rendszerek, megpróbáltatások, szorongás és félelem; de cselekvő értelemben úgy is, mint valami olyan a Vízöntő analógiáihoz tartozó témának a megvalósulása, realizálása, megtapasztalása, korlátozása, vagy éppen beszűkítése, hiánya, tiltása, büntetése, elvesztése) analógiáihoz tartoznak.

Különösen az foglalkoztatott, hogy az egyes időszakok eseményeiben mennyire látom viszont azt, amit korábban a Vízöntő Szaturnusz tranzit kapcsán és az analógiák ismeretében magam is megfogalmaztam, például, hogy voltak - e olyan történések, amelyekben széthullottak szövetségek, korlátozódtak - e a szabadságjogok, voltak -e ezekben az években rendszer(szintű)változások, reformok? Kísérte - e félelem és bizonytalanság a változásokat, az újszerű dolgokat, vagy voltak - e önállósági, függetlenségi és elszakadási törekvések, esetleg korlátozások, kirekesztések, hiányállapotok, vagy éppen forradalmak, merényletek és zavargások a világban? Történtek - e olyan tudományos - technológiai felfedezések, amelyek előremutatóak voltak és a jövőt, haladást szolgálták? Milyen újszerűnek, haladónak tartott eszmék és ideológiák uralták ezekben az években a világot, és mennyiben játszottak ezek szerepet a korszak történéseiben?

 

Szaturnusz a Vízöntőben

 

1991. február - 1994. január (peresztrojka és globalizmus)

Rendszerváltás zajlik a közép - kelet európai, volt szocialista államokban. Lassan ugyan, de a diktatórikus régi rendszereket a demokratikus berendezkedés, a szövetkezeti - állami - kollektivizált formákat a privatizáció, a volt szocialista országok elzárkózását a nyugati országok felé való nyitás váltja fel. Nagy amplitúdójú változások, szerkezetváltások és reformok történnek, mind a gazdaságban, mind a politikai és társadalmi berendezkedésben. Hivatalosan is felbomlik a Szovjetunió, Független Államok Közössége néven működik tovább. (1991)

Megszűnik a Varsói Szerződés (a volt közép - kelet európai, egykor szocialista országok több évtizedre visszatekintő katonai és védelmi szövetsége) és a KGST (amely az egykor volt szocialista országok gazdasági együttműködését koordináló szövetség volt). Mindkét szövetség megszűnése 1991-re datálható.

Független állammá válik: Észtország, Lettország, Szlovénia, Horvátország, Bosznia - Hercegovina, Macedónia, Üzbegisztán (1991), Eritreia (1993). A hajdan volt Csehszlovákia megszűnik létezni; két külön, immár önálló és szuverén államként, Csehország és Szlovákia néven formálódik újjá. (1992 - 93)

Háborúba sodródnak a volt Jugoszláv tagállamok, és elkezdődik az Irakkal vivott (Öböl) háború is Kuvait felszabadításáért. (Sivatagi vihar - mindkét esemény 1991-ben, a tranzit legelején robban ki, de nem minden előzmény nélkül. Sajnálatos módon a felek közötti ellentétet a hosszú hónapokig tartó, nemzetközi szintű diplomáciai tárgyalások sem voltak képesek érdemben és békésen megoldani, a felgyülemlet feszültség vezetett a háború kirobbanásához.) Az új kor, új háborúiban haditechnikai újítások is bevetésre, letesztelésre kerülnek: intelligens bombák, robotrepülők vagy éppen szegényített uránt tartalmazó, mérgező égésterméket produkáló lövedékek.

A maastrichti szerződéssel létrejön az EU/ Európai Unió. (1992 - 93) A Visegrádi Együttműködés 1991. február 15-i megállapodással lényegében felújítják és megerősitík partneri és szövetségesi kapcsolatát négy közép - európai ország (V4: Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország)

Létrejön az első honlap, útjára indul a World Wide Web. (www. -1991) A rákövetkező évben, 1992 - ben küldik el az első SMS-t, és 1993-ban születnek meg az első böngészők. A CERN 1993-ban teszi ingyenessé az internethasználatot,  ha úgy tetszik a globalizáció új szintre lép, mert a világ minden pontja között gyors összekötettés jön létre és szabadon áramolhat mindennemű információ.

A Világkereskedelmi Központ ellen merényletet kísérelnek meg (1993), Los Angelest hatalmas földrengés rázza meg 1994-ben, sőt 1994 -től már datálják az első globalizációellenes tüntetéseket is a világban.

 

1962. január - 1964. december (polgárjogi mozgalmak /űrkutatás)

Megkezdődik a 2. vatikáni zsinat, amelynek célja, hog modernizálja a római katolikus egyházat. (1962-65)

Kiéleződik a konfliktus az USA és Kuba között, elsősorban a két ország merőben eltérő politikai berendezkedése miatt. A Kuba elleni embargót, a rakétaválság követi, amely a Kubába telepített szovjet atomrakéták miatt robban ki az USA és a Szovjetunió között. Sosem állt közelebb egy atomháború kirobbanásához a világ, mint a rakétaválság (1962. október 14 -28) heteiben. Kennedy elnök okos, végtelenül objektív és hidegfejű döntést hoz, hogy ne élezze a végletekig a feszültséget, és a Kuba elleni karantént feloldva véget vet a konfliktusnak. A következő évben, 1963-ban már közvetlen távközlési kapcsolat, "forró drót" jön létre Washington és Moszkva között, és életbe lép az "atomcsend egyezmény". Ugyanennek az évnek novemberében, Dallasban merénylet áldozata lesz Kennedy elnök.

A háborúba sodródást ebben az időszakban mégsem sikerül megúsznia az Egyesült Államoknak: 1964. júliusában a tonkini incidens hatására (provokáció) belép a vietnámi háborúba.

Független állammá válik Algéria, Uganda, Trinidad és Tobago (1962), majd Kenya is elszakad az Egyesült Királyságtól (1963)

A fekete polgárjogi mozgalmak felerősödnek az Egyesült Államokban. Legfőbb célkitűzése a mozgalomnak, hogy felszámolja azt a hosszú időre visszanyúló egyenlőtlenséget az országban, amely a fehérek és az afroamerikaiak között van. A polgárjogi aktivisták 1964-re elérik, hogy elfogadják azt a polgárjogi törvényt, amely a törvény erejénél fogva kíván véget vetni a faji szegregációnak.

Megalakul a PFSZ, az a politikai és félkatonai szervezet, amelynek célja az Izrael által megszállt palesztin területek felszabadítása. (1964)

Hamburgban szőkőár és Iránban földrengés (1962), Kennedy elnök elleni végzetes kimenetelű merénylet (1963) és a nagypénteki földrengés Alaszkában (1964) borzolja fel a kedélyeket, ez utóbbi talán azért, mert ehhez hasonló erősségűt (9,2) nem sokat mértek az emberiség történetében.

Űrhajózási verseny zajlik a két nagyhatalom között, a versenyt a szovjetek nyerik. A szovjetek Föld körüli pályára állítják a Kozmosz műholdakat (1962), majd Tyereskova személyében tiszteletét teszi az űrben az első női űrhajós is. Megtörténnek az első Földön kívülre irányított lézerkísérletek, sőt a lézer hiradástechnikai felhasználására is történik kutatás, amikor is a lézer segítségével sikerül mikrohullámú jeleket továbbítani. A szervtranszplantációban áttörések következnek be: Magyarországon is elvégzik az első veseátuültetést, 1963-ban pedig az első sikeres tüdő átültetést az USA-ban.

 

1932. február - 1935. február (diktatúrák hajnala: kommunizmus és fasizmus)

Németországban vezető párttá növi ki magát a Nemzetszocialista Munkáspárt, Hitlert kancellári pozicióba emelkedik. (1932) Nemzetszocialista eszméken alapuló (ideológiai hátterű) diktatúra van születőben Németországban. Az uralkodó nézetek és szemlélet értelmében hoznak olyan kirekesztő, jogfosztó rendeleteket és törvényeket, amelyek származási alapon bojkottálnak üzleteket, tiltanak el embereket a felsőoktatásban történő részvételtől, társadalmi vagy egzisztenciális szerepvállalástól, vagy biztosítanak jogalapot a sterilizálásra, illetve koncentrációs táborok létrehozására. Csúcsra jár a náci propagandagépezet, a gondolat -és véleményrendőrködés, az állam és eszméinek beszivárgása az emberek életébe, magánszférájába, otthonaiba. Nagy erővel folytatódik azok üldözése, akik nem osztoznak a hatalmi elit politikai és ideológiai nézeteiben, a politikai elnyomás pedig nem válogat eszközökben. (1933 - 34: a Reichstag feloszlatása, Dahauban az első koncentrációs tábor létrehozása, "hosszú kések" éjszakája, vagy puccsista hatalomátvételi kísérlet Bécsben, amelyben legyilkolják az osztrák kancellárt)

Kommunista diktatúra (szintén eszmei, ideológaiai alapon) van kibontakozóban a Szovjetunióban, ahol szintet lép a politikai elnyomás és annak embertelen eszköztára. Ukrajnában ekkor (1932-33) zajlik a Holodomor, a szovjet hatalom kiéheztetéses terrorja, amellyel megtörni, aláásni igyekszik az ukrán nemzettudatot és a szövetkezetekbe kényszerítéssel (kollektivizálással) lényegében a szolgaság igájába kívánja hajtani az addig független paraszti réteget. A következmény irtózatos: becslések szerint 7 millió áldozata van a rendszer okozta éhínségnek, kitelepítéseknek, koholt vádak alapján történő letartóztatásoknak, bebörtönzéseknek és kivégzéseknek.

Németország kilép a Népszövetségből (1933), a Szovjetunió belép a Népszövetségbe (1934)

Megalakul Szaud - Arábia (1932). Katalónia megpróbál elszakadni, autonómiát szerezni a Spanyol Szövetségi Köztársaságon belül (1934), de függetlenségi törekvéseik elbuknak, a katalán vezetőket letartóztatják és bebörtönzik.

Egyes európai országokban olyan sajtótörvények születnek, amelyek tiltják a fasiszta - kommunista sajtótermékek megjelenését.

Amerikában Franklin D. Roosevelt meghirdeti a New Deal programot (1933 - 36). Ennek a tervezetnek az volt a célja, hogy segítse talpra állni és újra növekedésnek indítani az 1929-32 közötti világválsában megroggyan amerikai gazdaságot. A gazdaság újraindítását és rekonstrukcióját szolgáló programcsomag kiterjedt volt, ugyanúgy érintette a mezőgazdaságot, ipart, a pénz és hitelpiacot, mint a szociális ellátásokat.

 

1903. január - 1906. január (imperializmus)

Repüléstörténeti fordulópont: az ember meghódítja az eget, köszönet a Wright fivéreknek, akik végrehajtották az első motoros repülési kísérletet 1903. december 17.-én az USA -ban.

Feltalálják az EKG - t (1903), megszületik az első űrhajózási repüléselmélet (Ciolkovszkij / 1903), Henry Ford megalapítja autógyárát, (1903 - a gyors és tömeges, gépesített, futószalagos termelés úttörője), elkészül az első dióda (1904), megalkotják a kronográfot (vetítő+gramofon), a mai hangosfilm szülőatyját, (1903) Einstein fejéből kipattan a kvantummechanika fejlődését megalapozó speciális relativitáselméletet (1905)

Felbomlik a svéd-norvég unió (1905), létrejön az önálló Norvég királyság, de független államként folytatja tovább Panama, amely 1903-ban szakad el Kolumbiától. Finnországban felerősödnek a függetlenségi törekvések, különösen II. Mikós orosz cár 1899-es manifesztumát követő években. A cár ezzel az oroszosítást megtestesítő (nyelv, vallás, katonai szolgálat) manifesztummal megsértette az Orosz Birodalom védnőksége alát tartozó, de autonómiával rendelkező és azt megőrizni is kívánó Finn Nagyhercegséget. Az 1899-es manifesztumot a cár kénytelen 1905-ben a növekvő finn ellenállást látva hatályon kívül helyezni.

Az Orosz Birodalomnak más népekkel is meggyűlik a baja; 1904-ben háborúba keverednek a Japán Birodalommal. A háborúskodás következtében az orosz vidék sanyarog, általános a szegénység, munkanélküliség és az éhezés, az elégedetlenség pedig az országon belül is kezd vészes fordulatot venni. Kezdetben még csak a szakszervezetek mozgolódnak, majd nyomukban egyre több a sztrájk és tüntetés, erőszakos zavargás, amely végül is forradalomba fordul 1905-ben.

Megszületik az antant: az a "szívélyes" szövetségi rendszer, amelyet 1904. áprilisában Londonban kötnek meg az angolok és a franciák. A szövetség előremutató, és szerepe felértékelődik az elkövetkező évtizedek háborús időszakaiban.

Magyarországi választásokon elbukik a 20 éve kormányzó Szabadelvű Párt, és győztesként kerül ki a politikai megmérettetésből az a politikai irányzat, amely a Monarchia részleges vagy teljes felszámolását követeli, és Magyarország szerepének átalakítását. Belpolitikai válság mindennek a következménye.

Lengyelországban sztrájkhullám kezdődik: a lengyel nyelvért, tanárokért és tankönyvekért, Ausztriában az általános választójogért folynak sztrájkok.

 

 

Vajon mi valósul meg a mostani Vízöntő Szaturnusz tranzit során, 2020 és 2023 között?

 

 

F. P. R. - Asztrotréning, 2021. február

Olvass további cikkeket, vagy tedd fel saját kérdéseidet a www.asztrotrening.hu oldalon.