Szaturnusz tranzitja a Vízöntőben

 

protest 155927 640 Szaturnusz tranzitja a Vízöntőben (2020. 12.17. - 2023. 3.7.)

2020. decemberében nemcsak a Jupiter, de a másik sorsplanéta, a Szaturnusz is a Vízöntőbe lépett, és 2020. december 17- től egészen 2023. március 7-ig fog ebben a jegyben tartózkodni. A Szaturnusz, akár tranzitban, akár a születési horoszkópban nézzük, mindig figyelemfelhívó szerepű. Minden esetben megvalósításra váró, felelőségteljes feladatokat, és megkerülhetetlen kötelezettségeket jelöl ki, annak a jegyanalógának megfelelően, amelyben tartózkodik.

A Vízöntő jegyébe lépő Szaturnusz most is kijelöli az aktuális feladatokat: a változások, reformok szükségesek, és olyan módon kell megvalósulniuk, ami a jelenleginél kevésbé hierarchikusabb, kevésbé centralizáltabb, ugyanakkor jóval rugalmasabb, elfogadóbb és nyitottabb, minőségileg élhetőbb - jobb - igazságosabb - egyenlőbb - sokszínűbb társadalmi stuktúrákat eredményez. A Vízöntőben haladó Szaturnusz olyan életleckéket és megtapasztalásokat is tartogathat, amely megtanít arra, mit is jelent valójában az igazi függetlenség, szabadság, önállóság vagy mennyire is számít az ember, mint invidium. Talán akkor értékelődnek fel ezek a fogalmak igazán a szemünkben, akkor értékelhetjük csak igazán, ha az események éppen elvesztésükkel fenyegetnek...

 

A Jupiternek és a Szaturnusznak a Vízöntő jegyébe lépése, majd 2020. december 21-i nagy konjunkciója vérmes reményeket keltett sokakban. A nagy lelkesedést csak tovább szították az olyan lájkvadász bejegyzések, amelyek az aspektus kapcsán rózsaszín illúziókban láttatták a jövőt, valamiféle pity-puty bekövetkező dimenzióváltást, felszabadulást, megváltást vagy éppenséggel az új Messiás érkezését vízionálták. Az illúziók kergetésének és gyártásának semmi értelme, a dolgok nem varázsütésre, és nem érdemi erőfeszítések nélkül fognak előnyükre változni.

Erről maga a Vízöntőbe lépő Szaturnusz gondoskodik majd, mert ez a sorsplanéta bizony semmit sem ad ingyen, ellenben minden eredményért keményen megdolgoztat. A Vízöntő jegyébe lépve ez történetesen azt jelenti, hogy a remélt megszabadulás valamitől, vagy felszabadulás valaminek a nyomasztó terhe alól sem fog pity - puty bekövetkezni, sőt semmi hasonló sem fog készen az ölünkbe hullani, és bizony az annyira vágyott változásokért, szabadságért, függetlenségért, önállóságért kőkeményen és kitartóan meg kell küzdeni.

Mit is jelképez az asztrológiában a Szaturnusz?

A Szaturnuszhoz olyan fogalmakat rendel asztrológia, mint az idő, a forma, a struktúra, a keretek, határok, szabályok, tradíciók, normák, realitás, a rend és fegyelem, hatalmi és irányító, ellenőrző apparátusok. Kapcsolódik a múlthoz, a régihez, a tartóshoz, a kipróbálthoz, megszokotthoz, az öregséghez, a tapasztalathoz, a gyászhoz,  a véghez, veszteséghez és a magányhoz. Tágabb értelemben a Szaturnusz analógialáncába tartoznak a feladatok, kötelezettségek, az érettség, komolyság, a felelősség, a megfontoltság, átgondoltság, a szigor, az összpontosítás, a kitartás, a teljesítmény vagy a céltudatos erőfeszítés is.

Rossz renoméját az asztrológiában talán annak köszönheti, hogy kérlelhetetlen és kényszerítő jelleggel "működik": nem ad lehetőséget  a választása, lazításra vagy halogatásra, ellenben követel, számon kér, tesztel, vizsgáztat, leckéztet, feltételeket szab, megméretett. Kíméletlenül szembesít a hibákkal és mulasztásokkal, azok következményeivel, lényegében büntetve és megpróbáltatlásokon keresztül nevel: a saját károdon, a saját bőrödön és hibáidból tanulod meg az életre szóló leckét. Nem csoda, ha az olyan fogalmak, mint a megszégyenülés, a kritika, a bírálat, a szorongás, félelem, a kudarc(érzet) és a depresszió is a Szaturnusz jelentéstartalmába tartoznak. Beszűkítő és hátráltató tendenciát is képvisel, azaz korlátozza, akadályozza, gátolja, lelassítja, késlelteti, fékezi, mérsékli, csökkenti és visszafogja mindazt, amivel kapcsolatba kerül.

Kellemetlen fogalmakat rendel ugyan az asztrológia a Szaturnusz uralma alá, amely pedig alapvetően nem rossz, vagy öncélúan "gonosz". A Szaturnusz "jóságát" valahogy úgy kell értékelni, mint autóban a féket, (milyen jó, hogy van, és időben reagálva el tudsz kerülni egy ütközést, egy balesetet, egy sérülést) vagy a biztonsági övet, (amely végül is megvéd attól, hogy elszállj, még jobban összetörd magad, és nagyobb bajod ne legyen) esetleg egy korlátot, amely meggátolja, hogy belezúgj egy szakadékba. Alapvetően figyelmeztet, óvatosságra int, időt hagy az átgondolásra, azért hogy megóvjon, megvédjen valami nagyobb bajtól, vagy felelőtlen döntés káros, olykor visszafordíthatatlan következményétől. Amit a Szaturnusz ad, (mégha kíméletlenül megdolgoztat is érte) az nagyra becsült, valódi érték: tartós, igaz, őszinte, kézzel fogható, biztonságos, kikezdhetetlen és sziklaszilárd.

Az elkövetkező két és fél évben történetesen a Vízöntőhöz tartozó témákban fejti ki "hatását", azaz: közösségekben, szövetségekben, fejlődésben, haladásban, jővőképben, reformokban és újításokban, a szabadságban, függetlenségben, önállóságban, társadalmi egyenlőségben és igazságosságban, az elfogadásban vagy a lázadásban, eszmékben és ideológiákban, tágabb értelemben minden Vízöntő jegye alá rendelt területen: tudományokban, kutatásokban, technológiákban, társadalmi berendezkedésekben.

A Vízöntő Szaturnusz tranzit értelmezéséhez álljon itt néhány gondolat, amely segítségünkre lehet abban, hogy felvázolhassuk azokat a tendenciákat, amelyek az elkövetkező időszakban a tranzit kapcsán várhatóak:

A reformok (Vízöntő) elkerülhetetlenek, sors - és időszerűek, de a változásokkal járó folyamat elhúzódó lehet, és eredményei csak idővel és lassan kristályosodnak ki, ölthetnek végleges formát. (Szaturnusz) Tudni kell most követni a változásokat, megpróbálni haladni a korral, nyitott szemmel és értő füllel járni (Vízöntő), mert aki most késlekedik, hezitál, vagy kapálózik ezek ellen, az lemarad. (Szaturnusz)

A reformok (Vízöntő) arra irányulnak, hogy megváltoztassák a szokásokat, tradíciókat, a régi  rendet és rendszereket, stuktúrákat, normákat és szabályokat, akár a fennálló hatalmi és irányító apparátusokat, vagy határokat is. (Szaturnusz analógiái szerint) A tranzit hozhat rendszerváltozásokat. A status quo megkérdőjezelődhet.

Itt kell megjegyeznem, hogy azok számára ígérkezik az elkövetkező időszak különösen nehéznek (Szaturnusz), akik természetüknél fogva inkább a biztonságot, kényelmet, a nyugalmat és a kiszámíthatóságot preferálják, és ragaszkodnak szokásaikhoz, komfortzónájukhoz, elutasítóak minden újjal szemben, azaz meglehetősen merevek, ódivatúak és rugalmatlanok, ha változásokról van szó. A boldogulás azoknak sem lesz egyszerű, akik bátortalanok, vagy a  bizonytalanok és a sodródók táborát gyarapítják, mert nincs konkrét elképzelésük a jövőről, vagy nem tűztek ki maguk elé reális célokat. Az igazán nagy bukta azonban azokra vár, akik szűklátókörűek, és alapból hiányzik belőlük a logikus gondolkodás és a higgadt, objektív és pártatlan ítéletalkotás képessége, valamint a közösségi érzület, azaz végtelenül önzők, így önmagukat és saját érdekeiket lelkiismeretfurdalás nélkül helyezik mások vagy a közösségi érdekek elé. (Vízöntő árnyoldalai)

A változásoknak, újításoknak, reformoknak úgy, és olyan módon kell megvalósulniuk (Szaturnusz), hogy azok összetartsák a közösségeket, a társadalmak szélesebb rétegeinek a javát - érdekeit szolgálják, ugyanakkor tiszteletben tartsák minden ember egyediségét, garantálják szuverén személyiségének, identitásának védelmét és megőrzését, hozzájáruljanak az elavult hierarchikus (alá-fölé rendelődő) rendszerek felszámolásához, a tudás és információk gyors és szabad megosztásához, igazságos és egyenlőbb viszonyokat teremtsenek, ne tegyenek különbséget ember és ember között semmilyen alapon. (Vízöntő)

Az időszakot végigkísérheti az ismeretlentől, újtól, szokatlantól, mástól, idegentől (Vízöntő) való félelem és szorongás (Szaturnusz).

Nagy nyomás, elvárás, teher és követelmény (Szaturnusz) nehezedhet a tudományos - technológiai vagy a kutatással és fejlesztéssel foglalkozó területekre (Vízöntő analógia). Akadályozottság, valamiféle fékező hatás, lassúság, késlekedés, de bírálat, kritika, hibáztatás és számonkérés (Szaturnusz) szintén súlythatja ezeket az ágazatokat.

Megmérettettnek, megpróbáltatásoknak (Szaturnusz) lesznek kitéve szövetségek - közösségek(Vízöntő). Felbomlanak és megszűnnek (Szaturnusz) azok a szövetségek, amelyek nem összetartók, vagy megújulni (Vízöntő) képtelenek. (Az árulás és az önzés könnyen lehet az a hajszálrepedés, amely előbb-utóbb áthidalhatatlan szakadékot és éket ver a felek közé.)

A különféle eszmék, elvek és ideológiák (Vízöntő) valóságtesztje (Szatunusz) következik. Kiderülhet a való életben, hogy ezek mennyire is ültethetők át a gyakorlatba, fenntarthatók és működőképesek-e egyáltalán. A realitásokkal köszönöviszonyban sem lévő, bizarr - elvont - szürreális fantáziaszülemények, és gnóm ideák, és torz elképzelések bizony dugába dőlnek. ( Nem felelnek meg, nem szolgálják a Vízöntő elvet: összetartás helyett széhúzást eredményeznek, megosztóak, egy kisebbséget juttattnak előnybe a többség - közösségi érdekek helyett, célt tévesztve még jobban elmélyítik a társadalmokon belüli szakadékot, vagy újratermetik "csak" ellenkező előjellel a hierarchiát, torz voltuk abszolult nem szolgálja sem az igazságosságot, sem az egyenlőséget, célja pedig nem a jobbító szándék.)

Fenntartással, megfontoltsággal, kellő óvatossággal, józanul és logikusan, a következményekkel is számolva (Szaturnusz) kezeljük az új ötleteket, elképzeléseket, az ideológiákat (Vízöntő). Nézzünk a dolgok mögé, merjünk kételkedni, megkérdőjelezni!

A renitens és szabályszegő, a közösségi érdekeket súlyosan veszélyeztető, továbbá a meggondolatlan, provokatív, hősködő, hirtelenkedő, a felelőtlen és a türelmetlenségből eredő kapkodó viselkedés (a Vízöntő árnyoldala) nagyon komoly büntetéssel, következményekkel járhat (Szaturnusz)

Az időszak hozhat korlátozottságot, akadályoztatást (Szaturnusz) szabadságban, függetlenségben, szuverenitásban, (Vízöntő), a legrosszabb esetben ezek elvesztését is jelezheti. A pakliban benne lehet a mozgás, a gyülekezés, a szólás, vagy akár az információk szabad áramlásának, a véleménynyilvánításnak (Vízöntő) a korlátozása/ beszűkítése/ ellenőrzése, felülbírálata, gátoltsága, sőt büntetése is. (a Szaturnusz analógiáinak megfelelően). Jöhet cenzúra, az információk visszatartása vagy késleltetése, véleményformálók elhallgattatása vagy retorziója, véleményterror. (Nem merünk véleményünkek hangot adni - visszatart a félelem a retorziótól, vagy a kiközösítéstől, stb.)

Azok a közösségek, amelynek tagjait a gyengeség és tehetetlenség érzete fogja össze, és csak tömegbe csapódva (MI -tudatban) érzik magukat erősnek/hatalmasnak, azok könnyen fenyegetettséget (Szatunusz) láthatnak azokban az öntudatos, csoportbefolyástól mentes, pártatlanul, objektíven és függetlenül gondolkodó emberekben (Vízöntő), akik nem hajlandók "együtt bégetni a nyájjal", és nem osztoznak nézeteikben. "Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére" - alapon így azokat is érheti hártány, bírálat, kritika, büntetés, retorzió (Szaturnusz), akik másképp gondolkodnak, más álláspontot képviselnek, vagy nyiltan kritizálják, illetve az ellenkezőjét fogalmazzák meg mindannak (Vízöntő), mint az elfogult többség vél, vagy mond.

 

 

F.P.R. - Asztrotréning, 2021. január

 

Olvass további cikkeket, vagy tedd fel saját kérdéseidet a www.asztrotrening.hu oldalon.