Jupiter tranzitja a Vízöntő jegyében

 

boy 2027761 640Jupiter tranzitja a Vízöntő jegyében (2020. 12. 19. - 2021. 12. 30.)

A Jupiter 2019 és 2020. decembere között a Bak jegyében haladt. A tranzittól korlátozottság, beszűkülő lehetőségek, lelassulás, veszteségek voltak várhatók; ezt lényegében mindenki megtapasztalhatta a saját életében valamilyen formában és mértékben a múlt évben. A Bak Jupiterrel kapcsolatos tendenciákat egy korábbi bejegyzésben már közzétettem, ez alapján utólag már bárki eldöntheti, hogy az akkor tett következtetések mennyire is bizonyultak helytállónak.

A Jupiter 2020. december 19-én a Vízöntő jegyébe lépett, és egy újabb évig ennek a jegynek lesz a vendége. A jegyváltásból arra lehet következtetni, hogy elmozdulás történik a holtpontról, sőt nagyon felpörögnek az események, és a gyors változásoknak, az átrendeződési és rekonstrukciós folyamatoknak jut majd 2021-ben a főszerep....

 

A Vízöntő (levegő elemű: kötetlen, közlékeny, intellektuális, kapcsolatorientált. Uralkodó bolygói: Szaturnusz/régi/tartós és Uránusz/új/változás)

A Vízöntő jegyéhez kapcsolódó témákkal érdemes jobban megismerkedni, mert hosszú évekig, évtizedekig (2020 és 2044 között bizonyosan) terítéken maradnak az emberiség életében. Az elkövetkező években a 10 asztrológiai planéta közül 3 fog ebbe a jegybe járni: 2020 és 2023 között a két sorsplanéta - a Jupiter 1 évig,  a Szaturnusz 2,5 évig - lesz a Vízöntő jegyének vendége, majd 2024-ben a Plútó lép a Vízöntőbe, és kezdi meg közel 20 évig tartó (2044-ig) lassú, kíméletlen transzformatív munkáját a jegytartalomnak megfelelően.

A Vízöntő jelképisége a változásokkal, újításokkal mutat analógiát. Minden réginek és aktuálisan fennállónak (már ismertnek, kipróbáltnak, beváltnak, megszokottnak, természetesnek és biztonságosnak) a felülvizsgálatára, majd megújítására, megreformálására törekszik. Általában azért, mert elégedetlen azzal, ami és ahogyan van: jobbat, tökéletesebbet, korszerűbbet, igazságosabbat, egyenlőbbet szeretne helyette. A Vízöntő - elv azon alapszik, hogy változások és változtatások nélkül nem lehet előre lépni, az újítások és reformok nélkülözhetetlenek a fejlődéshez. Ötletek, elképzelések, víziók, eszmék és ideológiák, elvek alapján tervezi a jövőt és bátran kísérletezik is minden újszerűvel, ismeretlennel, kipróbálatlannal és szokatlannal, vagy éppen játszi könnyedséggel kockáztatja a meglévőt, és hagy fel minden komfortossal egy annál haladóbbnak, tökéletesebbnek vélt érdekében.

A Vízöntő - elv megnyilvánulhat konstruktív módon: ilyenkor tapasztaljuk azt, hogy a változások valóban életet leheltek a haldokló, vegetáló rendszerekbe, és újra járni kezdett a levegő, felpezsdült az élet. Az újszerűség / változás /reformok, a megújítás vagy újjáépítés kísérlete beváltotta a hozzá fűzött reményeket és olyan korát meghaladó, előremutató, rugalmas, új stuktúrák jöttek létre, amelyek a társadalom szélesebb rétegeinek érdekeit szolgálják, sokkal hatékonyabbak és működőképesebbek is az előzőeknél.

Ugyanakkor az átrendeződési, újítási folyamatok destruktív folyamatokat is elindíthatnak, amelyek inkább rombolnak, semmint építenek, vagy jobbítanak, és káoszt, felfordulást, bizonytalanságot, viszálykodást hagynak maguk után. Ez mindenfajta kísérlet természetes velejárója, a kudarc lehetősége mindig benne van a pakliban. A kudarc gyakran a Vízöntő - elv azon téves értelmezéséből fakad, amely hajlamos minden újat egyben haladónak is vélni; és minden valóságalapot nélkülöző, természetellenes, életszerűtlen és bizarr fikciót igyekszik a fejlődés szlogene alatt az emberiségre ráerőszakolni. Tudomásul kell venni, hogy a változások gyakran ellenérzéseket, nyugtalanságot szülnek, így általában a régi és az új közötti átrendeződési folyamatok nem is zajlanak békésen.

A levezetést követően talán már érthetőbb, hogy a Vízöntő jegyéhez miért olyan fogalmakat társít az asztrológia mint: a barátságok, közösségek, csoportosulások, jövő, fejlődés, haladás, újítás, változások, reformtörekvések, szociális érzékenység, társadalmi jobbító szándék, szabadság, kötetlenség, a függetlenség, önállóság, egyediség, a felszabadulás, a provokáció, a megnemértettség, a kívülállóság, a kirekesztettség, az elidegenedés, az árulás, a megosztottság és széthúzás, az anarchia és forradalmak, vagy a liberális/demokratikus nézetek és utópisztikus ideológiák (hierarchia nélküli világ, egyenlőség, testvériség stb.) és eszmerendszereik (mindenféle ~izmust a Vízöntő jegyéhez sorol az asztrológia, így pld: szocializmus, kapitalizmus, kommunizmus, liberalizmus, marxizmus, konzervatizmus, globalizmus stb, még lehetne sorolni azokat a szellemi áramlatokat, amelyek valamilyen elv, eszme, meggyőződés és elgondolás köré szerveződnek.)

A Vízöntő jegyének jellemzője a kreativitás, a humor - szellemesség, az ötletesség, az inspiráció és találékonyság, a kísérletezőkedv, merészség új dolgok kipróbálásához, a gyors felismerőképesség és gondolkodás, a zsenialitás, az eredetiség, egyediség keresése és tisztelete, vonzódás a különlegeshez, nyitottság az újdonságokra, a másság elfogadása/tisztelete, vagy éppen a humánus megnyilvánulások a kisebbségbe szorultak, a kirekesztettek felé, hasonlóságokon alapuló közösségszervezés. Árnyoldala a különcködés, extravagancia, az öntörvényűség okozta deviáns viselkedés, (polgárpukkasztó, irritáló, provokatív és gúnyos, kifigurázó, arrogánsan lekezelő, lázadó és lázító, norma - és szabályszegő viselkedés) a türelmetlenség, a robbanékonyság és ingerlékenység, a kiszámíthatatlanság,a  felelőtlenség, a szélsőséges megnyilvánulások, a kompromisszum -és alkalmazkodóképesség hiánya, továbbá hajlam arra az elvi fanatizmusra, amely nem tűr meg a sajátján kívül más véleményt. (Lekezelő arroganciával, tapintatlan és bántó módon visszonyul azokhoz, akik nem osztják elveit.)

A Vízöntő analógialánca alá soroljuk a tudományokat ( matematika, informatika, csillagászat, neurológia), modern technológiákat, a tervezéssel - kutatással - fejlesztéssel, vagy a jövővel foglalkozó tudományterületeket (mérnöki ágazatok, űrrepülés, űrkutatás, űrtechnológia, robotika) az elektronikát, a villamosságot, a gépipart, a távközlési ágazatokat, informatikát, számítástechnikát, a digitális és virtuális világot, a mesterséges intelligenciát, a gyors és szabadon áramló információkat szolgáló platformokat (közösségi hálók, social média). Szokatlan, nem hétköznapi, eredeti megközelítésmódokat alkalmazó hivatások is Vízöntő - jellegűek: az előzőhöz tartozik például a cirkusz, kabaré, varieté, az utóbbihoz a kauzális megközelítés helyett az analógiás gondolkodást alkalmazó asztrológia.

A Jupiter

A Jupiter nagy jótevőnek számít az asztrológiában. Respektív hatású, azaz jutalmaz, elismer, megerősít és bátorít, nem kényszerít semmire. Többnyire segítő, támogató, könnyítő és ígéretes lehetőségek formájában mutatkozik meg, amelyekkel hozzájárulhat ahhoz, hogy olajozottabban haladjanak dolgaink. Expanzív tendenciákat képvisel, azaz teret ad, kiterjeszt, felnagyít, kitágít, megnövel, bővít, szélesít, sokasít, gyarapít, felfokoz, túlzásokra és mértéktelenségre is hajlamosít. Az optimizmus, a lelkesedés, a bizakodás kísérőjelensége a Jupiter működésének. Mundán értelemben az asztrológia a Jupiter fennhatósága alá rendeli a széles látókört, a magasabbrendű ismereteket, a felsőoktatást, a hitet - vallást-egyházakat, tempomokat, a meggyőződést, világnézetet, a jogalkotást, morált és erkölcsöt, a bölcsességet, a külföldet, idegen tájakat és népeket, kultúrákat, idegenforgalmat, turizmust, légi közlekedést, nagy utazásokat, a finanszírozást, nyereséget.

A Vízöntő és a Jupiter analógiáinak ismeretében kollektíven a következő tendenciák körvonalazódnak a tranzit idején: (2020.12.19. -2021.12.30.)

Egyéni és kollektív szinten is megnőhet, sürgetővé válhat (Jupiter) a változások (Vízöntő) iránti igény. Felfokozódhat (Jupiter) a vágyakozás a nagyobb szabadságra, kötetlenségre, mozgékonyságra, új és izgalmas élményekre. (Vízöntő) Bátrabbak, merészebbek, kezdeményezőbbek lehetünk, könnyebben mondhatunk búcsút a réginek és megszokottnak, azért, hogy valami új dologba ugorjunk bele, valami újszerűt próbáljunk ki. "Most vagy soha!" - késztetéseink felerősödhetnek.

Ugyanakkor a Jupiter azokat a tulajdonságokat is felnagyíthatja, amelyek a Vízöntő árnyoldalaihoz tartoznak; általánosságban véve is fokozódhat a türelmetlenség, az ingerlékenység, az intolerancia, a különcködésre, kötözködésre és a renitens viselkedésre való hajlam, a felelőtlenség vagy éppen a vakmerőség.

Felértékelődnek (Jupiter) a közösségi és baráti kapcsolataink, szövetségeink vagy akár hasonló életszemlélet és célok mentén az újak kialakítására való igény. (Vízöntő).

Az új, az egyedi, az ismeretlen, az idegen, a más, az eredeti, a szokatlan, a kívülálló (Vízöntő analógia) jut nagyobb figyelemhez, előnyökhöz, ezeket most jobban támogatják, bátorítják, respektálják, mint bármi megszokottat, meglévőt, tradícionálisat. (Jupiter)

Felpörögnek az események a világban: rengeteg (Jupiter) gyors és drasztikus változás (Vízöntő) szemtanúi lehetünk. Kiszámíthatatlan tendenciák sokasága érvényesülhet, csupa váratlan fordulat, hirtelen és meglepő, előre nem látható és bejósolhatatlan végkifejletű esemény formájában, amelyek csak tovább növelhetik a bizonytalanságot.

Az események forgatagában arra is rádöbbenhetünk, hogy semmi sem az, és olyan, mint amilyennek azt korábban feltételeztük/reméltük/gondoltuk, a hirtelen jött felismerések pedig arra kényszeríthetnek, hogy radikálisan változtassunk ( Vízöntő) korábbi nézeteinken, meggyőződéseinken (Jupiter) Figyelem: a Vízöntő Jupiter tranzitok kijózanító felismerései (a jupiteri megértés és bölcsesség) gyakran kapcsolódnak árulás, vagy cserbenhagyás /szakítás (Vízöntő) élményekhez. Ezek a fájdalmas krízisek lökhetnek új irányba, kergethetnek a fejlődésbe. ( A régit hátrahagyva, előre menekülve, új fejezetet nyitva.)

Számtalan (Jupiter) új találmány, felfedezés, tudományos - technológiai újítás (Vízöntő), áttörés jöhet.  A Vízöntő analógialáncába tartozó területek bármelyike lehet a sikerek és az elismerés várományosa, így például a kutatás - technológia, esetleg az űrrepülés, vagy akár a neurológia (gerincvelő, központi idegrendszer, hipofízis).

A gyors változások, fordulatok, átrendeződés, reformok és újítások (Vízöntő) jöhetnek a felsőoktatásban, a turizmusban, az idegenforgalomban, légiközlekedésben, a jogalkotásban (törvénykezés, bíróságok), a finanszírozásban, külkereskedelemben, külpolitikában. (Jupiter analógialáncába tartozó területeken.)

A jogalkotási folyamatok (Jupiter) érinthetik az alternatív erőforrásokat, a környezetvédelmet, információtechnológia, távmunkában vagy digitális munkarendben történő foglalkoztatás, vagy távközlés területeit, akár a szólás - és véleménynyilvánítás szabadságát, a közösségi médiát, a szabadalmi jogot, de a szakszervezeteket, vagy a civil és jogvédőszervezeteket is, kiterjedhet az alapítványok működésére, a társadami támogató munkát végző, vagy a kisebbségi ideológiák köré szerveződő szociális szférára egyaránt. (Vízöntő)

A pénzügyekben (Jupiter) változások várhatók, kimozdulás a holtpontól. A növekedés és jövedelmezőség azonban nem lesz lineáris, inkább valamiféle hektikusság fogja jellemezni, (Vízöntő) a fellendülést megtorpanás követheti. Irreálisan magas anyagi és pénzügyi kockázatokat most sem érdemes bevállalni. Felfutás, nagy mozgékonyság jellemezheti a digitális fizetőeszközök, kriptovaluták piacát.

Nagyobb büdzsé, több forrás és anyagi támogatás jut (Jupiter) fejlesztésekre, innovációkra. Prioritást kapnak az olyan projektek, amelyek az újrakezdést, újraépítkezést, az újításokat és a korszerűsítéseket, fejlesztéseket (Vízöntő) hivatottak támogatni. Gyarapodás, növekedés, bővülés és fejlődés előtt állhatnak (Jupiter) azok a szektorok amelyek elektronikai, gép - vagy villamosipari, információtechnológiai, távközlési érdekeltségűek, de a start-upokra, a kutatás és fejlesztéssel, tervezéssel és innovációval foglalkozó ágazatokra szintén kedvező időszak köszönhet (Vízöntő) A digitalizáció, csúcstechnológia, robotizáció, mesterséges intelligencia, alternatív erőforrások alkalmazása és jelentősége szintén növekedésnek (Jupiter) indulhat.

Felértékelődik a digitális tudás, technikai - műszaki érzék, az analitikus gondolkodás, a rendszerszemlélet. Keresetté válnak a mérnökök, tervezők, programozók, informatikusok, műszaki - elektronikai-gép vagy villamosipari szakemberek, technikusok, elemzők, és kreatív szakemberek (akár a reklám és marketing). Tovább növekedhet a szokatlan munkarendben/formában, esetleg távmunkában foglalkoztatottak köre. Prioritást élvezhetnek a  személytelen, közvetlen kontaktus nélküli, izolált vagy individuális, egyéni, rugalmas munkarendben végezhető munkakörök.

Az eredeti, szokatlan, hiánypótló jó ötletek most könnyebben pénzre válthatók, kifizetődővé válhat a találékonyság, olykor még az elsőre bizarrnak, szürreálisnak is tűnő elképzelések is.

A változékony - borulékony - kiszámíthatatlan - felgyorsult környezetben a kognitív képességekre helyeződik a hangsúly, mivel át kell látni a káoszt, a történések bonyolult szövetét, meg kell tudni különböztetni a valót és a fikciót. Most nem szabad sodródni az árral, átfogó rálátás szükséges az eseményekre, és a mögöttük meghúzódó trendekre, csak így kerülhetők el a zsákutcák és a tévutak. Az időszak kihívásaival így azok boldogulhatnak könnyebben, akik széles látókörűek, gyorsan, higgadtan és reálisan gondolkodnak, analitikusan szűrik az információkat, azok alapján tényszerűen és elfogulatlanul, önállóan hoznak döntéseket vagy alkotnak véleményt. Egészen jól vehetik most az akadályokat azok is, akik alaptermészetüknél fogva rugalmasabbak, merészebbek, jobban igénylik a változatosságot és az új impulzusokat, toleranciaküszöbük és együttműködési hajlandóságuk alkalmassá teszi őket a team -munkára, de akkor sem esnek pánikba, ha egyedül kell boldogulniuk, és kifejezetten jól viselik azt a stresszt, amit a bizonytalanság okoz és együttjár a változásokkal.

Külkapcsolatokra (Jupiter) inkább a feszültség lehet jellemző. (Vízöntő). Felerősödhetnek (Jupiter) a függetlenségi, szuverenitási igények ugyanúgy, mint a kirekesztésre, kiközösítésre, szeparációra (Vízöntő) irányuló törekvések. A Vízöntő kompromisszumképtelen jegy, így az valószínűsíthető, hogy a felek nem engednek álláspontjaikból, meggyőződéseikből, következésképp a megosztottság és a széthúzás (Vízöntő) tovább nő.(Jupiter)

Számíthatunk arra, hogy megsokasodnak (Jupiter) a tüntetések, sztrájkok, tiltakozások, lázongások, provokatív - irritáló, szélsőséges, radikális események (Vízöntő) a világban. Erőre kaphatnak (Jupiter) az uszító, lázító hangok, az acsarkodás, fortyogó indulatok, a deviáns és normaszegő viselkedés, (Vízöntő) de az önkényesség is. Fokozódhat  (Jupiter) az ideológiai indítattású intolerancia, az elvi fanatizmus, amelyek nyomán nő az anarchiába sülyedés vagy a forradalmi állapotok kialakulásának a lehetősége is. (Vízöntő)

 

 

F.P.R. - Asztrotréning, 2020. december

Olvass további cikkeket, vagy tedd fel saját kérdéseidet a www.asztrotrening.hu oldalon.