Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató 2018

1. A tájékoztató célja

Jelen tájékoztató az asztrotrening. hu weboldal látógatói számára készült. Célja, hogy ismertesse azokat az adatvédelmi és adatkezelési elveket, eljárásokat, melyeket a weboldal használ a személyes adatok védelme érdekében.

A weboldalon nyújtott szolgáltatások – tanfolyamra, előadásra, tanácsadás - igénybevétele előzetes regisztrációhoz kötött, melynek során olyan adatok megadása szükséges, mely a vonatkozó törvények értelmében személyes adatnak minősülnek, azaz alkalmasak a felhasználó azonosítására.

Hatályos: 2018. május 25.-től

2. Irányadó jogszabályok

 • 2008.évi XLVIII. tv (Grtv)
 • 2011. évi CXII.tv (Infotv)
 • 2013. évi V.tv (Ptk)
 • 2016/679. EU rendelet (GDPR)

3. Fogalmak

 • Adatkezelés: személyes adatokkal végzett műveletek összessége: azok gyűjtése, rögzítése, tárolása, felhasználása, továbbítása, módosítása, korlátozása, rendszerezése, törlése, megsemmisítése, azokhoz való hozzáférés, azokba történő betekintés.
 • Adatkezelő: azon személy – természetes vagy jogi – illetve szervezet, amely az adatkezelés célját meghatározza, velük kapcsolatos döntéseket meghozza és végrehajtja.
 • Személyes adat: minden olyan adat, mely alkalmas az érintett fél/ Ügyfél/ azonosítására
 • Ügyfél: az a természetes személy, aki a weboldal látogatása, használata során lehetővé teszi az adataihoz való hozzáférést.
 • Hozzájárulás: az érintett fél /Ügyfél/ önkéntes, egyértelmű és határozott akaratnyilvánítása, mely megfelelő tájékoztatáson alapul. Félreérthetetlen beleegyezése adatai kezeléséhez.
 • Adatfeldolgozó: szolgáltató/szervezet/ természetes vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében, vele közreműködve személyes adatokat kezel.
 • Adatfeldolgozás: technikai műveletek sora, adatkezeléssel kapcsolatos eszközök, eljárások és módszerek összessége.

4. Adatkezelő személye

Név: Pap Róza e.v.

Székhely: 4031 Debrecen, Vasöntő u. 13./1.

Adószám: 68531979-1-29

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Telefonszám: 20-452-426

5. A weboldal által kezelt adatok köre és az adatkezelés célzata

Az Ügyfél önként lép kapcsolatba, regisztrál és adja meg adatait abból a célból, hogy az Adatkezelővel kapcsolatot létesítsen, illetve a weboldalon található szolgáltatásokat – tanfolyam, előadás és tanácsadás - igénybe vegye. A személyes adatok minimumára törekszem, amelyek feltétlenül szükségesek a szolgáltatások igénybevételéhez és teljesítéséhez.

A következő személyes adatok érintettek: név, e-mail cím, telefonszám, számlázáshoz szükséges adatok.

A tanácsadás speciális és személyre szóló jellegéből adódóan, és kizárólag annak igénybevétele esetén a fentieken kívül a születési adatok és bizonyos életesemények dátumszerű megadása is szükséges a szolgáltatás teljesítéshez. Az Ügyfél önként dönt azoknak az adatoknak a köréről és mélységeiről, amelyeket ezzel kapcsolatosan meg kíván osztani. A tájékoztató jellegű adatlap előzetesen bármikor –kitöltés nélkül – megtekinthető, átolvasható.

A weboldal cookie-kat (sütiket) használ, és alkalmazza a Google Analytics webanalitikai szolgáltatásait statisztikai és a felhasználói élmény javítása célzatából.

6. Az adatok forrása és kezelésük jogalapja

Az adatok megadását tájékoztatás előzi meg, mely megtalálható a weboldalon. Ennek megismerését követően dönt az ügyfél adatainak megosztásáról. Adatainak megadása a tájékoztatást követően már egyértelmű hozzájárulásnak tekinthető és minden esetben önkéntes alapon történik.

Az adatok kizárólagos forrása maga az Ügyfél. Személyes adatok gyűjtése más forrásból nem történik. Hírlevél szolgáltatást nem végzek. Ügynöki marketingtevékenységet nem folytatok, személyes adatokat nem gyűjtök és nem is továbbítok ilyen célzattal.

7. Adatok tárolása, biztonsága, védelme és továbbítása

Az adatok elektronikusan és papíralapon kerülnek tárolásra az előírásoknak megfelelő védelemmel ellátva az illetéktelen hozzáféréstől. A megadott adatokat és információkat minden esetben titokként őrzöm és kiemelten ügyelek arra, hogy meggátoljam az érintett fél /Ügyfél/ személyének beazonosítását adatai alapján.

Személyes adat továbbítása harmadik személy részére csak abban az esetben lehetséges, ha erre jogszabály, hatóság kötelez vagy maga az Ügyfél ad erre kizárólagos és egyértelmű meghatalmazást.

8. Adatkezelés időtartama

Az Ügyfél és az Adatkezelő kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Az Adatkezelő mindaddig kezeli az Ügyfél adatait, amíg a felek közötti kapcsolat fennáll.

9. Adatokkal kapcsolatos felhasználói jogok

 • tájékoztatáshoz való jog: az Ügyfél jogosult tájékoztatást kérni személyes adataival, azok kezelésével és az adataihoz kapcsolódó jogaival kapcsolatosan.
 • hozzáféréshez/ betekintéshez való jog: az Ügyfél jogosult hozzáférni és betekinteni személyes adataiba.
 • helyesbítéshez/módosításhoz való jog: az Ügyfél kérheti adatai helyesbítését, kiegészítését, ha azokat hiányosnak vagy hibásnak vélelmezi.
 • adatok törléséhez való jog: az Ügyfél kérheti adatainak törlését, azonban azok az adatok nem törölhetők, melyek kezelését hatóság és törvény írja elő.

10. Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelőként kötelezem magam, hogy szolgáltatóként eleget teszek az adatok biztonságának, védelmének érdekében, óvom a megsemmisüléstől, jogosulatlan felhasználástól, hozzáféréstől, továbbítástól vagy megváltoztatásától.

Fenntartom a jogot jelen tájékoztatás bármikor esedékes egyoldalú módosítására és egyben kötelezem magam, hogy a változásokat a weboldalon minden esetben közzéteszem.